(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Ngãi thông báo đấu giá tài sản vào ngày 24/3/2022 do Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh huyện Trà Bồng ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Ngãi

Địa chỉ: số 15 đường Nguyễn Thiệu, phường Nghĩa Chánh, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi

Số điện thoại: 0255.3828925

Tên Người có tài sản đấu giá: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh huyện Trà Bồng

Địa chỉ: Thị trấn Trà Xuân, huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi, Huyện Trà Bồng, Tỉnh Quảng Ngãi

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

Ngày 24/3/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi ảnh 1
Ngày 24/3/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi ảnh 2

Thời gian nộp tiền đặt trước:

Bắt đầu: 00:00 21/03/2022

Kết thúc: Kết thúc: 11:00 23/03/2022

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: 09:50 02/03/2022 - 11:00 21/03/2022

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: - Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến 11 giờ 00 phút, ngày 21/3/2022 (trong giờ hành chính) tại Trung tâm. - Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân đủ điều kiện theo quy định tại Luật Đấu giá tài sản năm 2016 có nhu cầu tham gia đấu giá.

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: 08:00 24/03/2022

Địa điểm: Tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Ngãi

Ngày 24/3/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi ảnh 3
Ngày 24/3/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi ảnh 4
Ngày 24/3/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi ảnh 5