(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bến Tre thông báo đấu giá tài sản vào ngày 24/3/2022 do Chi cục Thi hành án dân sự huyện Mỏ Cày Nam ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bến Tre

Địa chỉ: Số 15, đường Thủ Khoa Huân, phường An Hội, Thành phố Bến Tre, Tỉnh Bến Tre

Số điện thoại: 02753.823667

Tên Người có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án dân sự huyện Mỏ Cày Nam

Địa chỉ: thị trấn Mỏ Cày, Huyện Mỏ Cày Nam, Tỉnh Bến Tre

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

Ngày 24/3/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre ảnh 1

Thời gian nộp tiền đặt trước:

Bắt đầu: 07:00 21/03/2022

Kết thúc: Kết thúc: 17:00 21/03/2022

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: 07:00 21/02/2022 - 17:00 21/03/2022

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Địa điểm đăng ký: tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bến Tre (địa chỉ; số 15 đường Thủ Khoa Huân, phường An Hội, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre); Điều kiện đăng ký: mọi cá nhân, tổ chức có đủ điều kiện đăng ký tham gia theo quy định; Cách thức đăng ký: liện hệ trực tiếp tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bến Tre, điện thoại: 02753.823667

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: 08:30 24/03/2022

Địa điểm: Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bến Tre (số 15 đường Thủ Khoa Huân, phường An Hội, thành phố Bến Tre)

Ngày 24/3/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre ảnh 2
Ngày 24/3/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre ảnh 3
Ngày 24/3/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre ảnh 4