(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thuộc Sở Tư pháp Thái Bình thông báo đấu giá tài sản vào ngày 24/3/2022 do Trung tâm Phát triển Quỹ đất và Cụm công nghiệp huyện Đông Hưng ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản thuộc Sở Tư pháp Thái Bình

Địa chỉ: số 6 Hai Bà Trưng, Thành phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình

Số điện thoại: 02273743199

Tên Người có tài sản đấu giá: Trung tâm Phát triển Quỹ đất và Cụm công nghiệp huyện Đông Hưng

Địa chỉ: Thị trấn Đông Hưng, Huyện Đông Hưng, Tỉnh Thái Bình

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

Ngày 24/3/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình ảnh 1

Thời gian nộp tiền đặt trước:

Bắt đầu: 07:00 22/03/2022

Kết thúc: Kết thúc: 16:30 22/03/2022

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: 07:00 04/03/2022 - 16:30 21/03/2022

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Có chi tiết trong thông báo niêm yết đấu giá

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: 08:00 24/03/2022

Địa điểm: UBND xã Đông Dương, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình

Ngày 24/3/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình ảnh 2
Ngày 24/3/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình ảnh 3
Ngày 24/3/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình ảnh 4
Ngày 24/3/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình ảnh 5