(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Minh Pháp thông báo đấu giá tài sản vào ngày 24/3/2021 do BIDV Chi nhánh TPHCM như sau:
Ngày 24/3/2021, đấu giá 314 máy móc thiết bị tại TPHCM ảnh 1