(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Bắc Trung Nam thông báo đấu giá tài sản do Cục điều tra chống buôn lậu – Tổng cục Hải quan ủy quyền vào ngày 24/3/2021 như sau:
Ngày 24/3/2021, đấu giá 2 tàu tuần tra tại Hà Nội ảnh 1