(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 24/3/2020 do Công an huyện Tiền Hải ủy quyền như sau:

1. Đơn vị tổ chức đấu giá: Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình. Số 06, phố Hai Bà Trưng, Thành phố Thái Bình - Điện thoại: 02273.743.199.

2. Tài sản đấu giá:

+ Tài sản đấu giá: Tài sản tịch thu sung công quỹ có trong Quyết định số 04/QĐ-TTTVPT ngày 13/01/2020 của Công an huyện Tiền Hải về việc tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính. Bao gồm: 240 chiếc thước dây các loại, 132 chiếc tua vít các loại, 98 chiếc kìm các loại, 12 chiếc kéo cắt cành cây, 05 chiếc kìm rút đinh, 03 chiếc khoan bê tông, 02 chiếc khoan chạy pin

  + Giá khởi điểm: 2.000.000 đồng (Hai triệu đồng chẵn)

(Giá khởi điểm trên và giá trúng đấu giá chưa bao gồm các khoản thuế, phí và lệ phí. Người trúng đấu giá phải chịu các khoản thuế, phí và lệ phí trên).

3. Thời gian, địa điểm đăng ký, nộp hồ sơ tham gia đấu giá

- Thời gian đăng ký, nộp hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 16/03/2020 đến ngày 20/03/2020 (Giờ hành chính các ngày làm việc); theo Điều 53 Luật đấu giá tài sản đấu giá theo thủ tục rút gọn.

- Tiền hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: 50.000đ/hồ sơ (Năm mươi nghìn đồng một bộ hồ sơ) Quy định tại Thông tư số 48/2017/TT-BTC ngày 15/5/2017 của Bộ Tài chính quy định chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản.

- Địa điểm: Tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình – Số 06, phố Hai Bà Trưng thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình.

4. Thời gian xem tài sản đấu giá:

Nơi có tài sản tổ chức cho những người đăng ký tham gia đấu giá xem tài sản từ hồi 14 giờ ngày 20/03/2020. Người đăng ký tham gia đấu giá không xem hoặc tự xem tài sản thì phải chịu trách nhiệm về chất lượng, tình trạng tài sản khi trúng đấu giá.

5. Thời gian nộp tiền đặt trước:

- Số tiền đặt trước: 400.000 đ (Bốn trăm nghìn đồng chẵn)

- Thời gian nộp: Ngày 23/03/2020

- Số tiền đặt trước được nộp tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình

6. Thời gian tổ chức đấu giá tài sản: 14 giờ 00 phút ngày 24/03/2020

7. Địa điểm tổ chức đấu giá: Tại Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình.

Địa chỉ: Số 06 phố Hai Bà Trưng, Thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình

8. Điều kiện, cách thức tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân đủ điều kiện theo Quy chế cuộc đấu giá có nhu cầu mua tài sản thì mua hồ sơ, nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá hợp lệ tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình.

9 Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu 01 vòng trực tiếp tại cuộc đấu giá.

10. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên

Kính mời các tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản đến tham gia đấu giá.

Mọi chi tiết xin liên hệ Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình. Địa chỉ: Số 06 phố Hai Bà Trưng, Thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình. Điện thoại: 02273.743.199