(BĐT) - Báo Đấu thầu tiếp nhận 444 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (http://muasamcong.mpi.gov.vn) ngày 24/3/2020. 
Ngày 24/3: 2/444 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

Ngày 24/3: 2/444 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

Trong đó, có 442 thông tin hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 02 thông tin không hợp lệ chưa được đăng tải. 

Các thông tin không hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là: 

Thời gian chuẩn bị HSĐX chưa đủ tối thiểu 05 ngày làm việc theo quy định: Huyện ủy Quế Phong (tỉnh Nghệ An) đăng tải TBMCH (số thông báo là: 20200345976 - 00), dự kiến phát hành HSYC từ 08 giờ 19 ngày 24/03/2020 đến thời điểm đóng thầu (09 giờ 00 ngày 27/03/2020). Đơn vị này cần biết, theo Điểm đ Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, thời gian chuẩn bị HSĐX tối thiểu là 5 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên HSYC được phát hành đến ngày có thời điểm đóng thầu. 

Áp dụng sai hình thức lựa chọn nhà thầu: Công ty Thủy điện Sơn La - Chi nhánh Tập đoàn Điện lực Việt Nam đăng tải TBMCH rút gọn cho gói thầu phi tư vấn (số thông báo là: 20200356691 - 00), có giá gói thầu trên 500 triệu đồng. Đơn vị này cần biết, theo Khoản 2 Điều 57 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, chào hàng cạnh tranh rút gọn được áp dụng đối với gói thầu dịch vụ phi tư vấn thông dụng, đơn giản có giá gói thầu không quá 500 triệu đồng. 

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.