(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Bắc Trung Bộ thông báo đấu giá tài sản vào ngày 24/2/2021 do Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Bình ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh Bắc Trung Bộ. Địa chỉ: số 19 Lý Thường Kiệt, phường Đồng Hải, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

Tổ chức có tài sản đấu giá: Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Bình. Địa chỉ: số 7 đường Cô Tám, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

Tài sản:

+ Quyết định số 00016984/QĐ-TTTHTV ngày 05/01/2021. Giá khởi điểm: 10.500.000 đồng.

+ Quyết định số 00016986/QĐ-TTTHTV ngày 18/01/2021. Giá khởi điểm: 16.000.000 đồng.

+ Quyết định số 00017085/QĐ-TTTHTV ngày 14/01/2021. Giá khởi điểm: 4.434.000 đồng.

Giá khởi điểm các tài sản trên chưa bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí và các khoản chi phí khác theo quy định của pháp luật.

(Bảng kê chi tiết tài sản được niêm yết tại Công ty Đấu giá hợp danh Bắc Trung Bộ và Trụ sở Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Bình).

Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 50.000 đồng/hồ sơ đăng ký tham gia.

Tiền đặt trước: 20% giá khởi điểm của mỗi lô tài sản tham gia đấu giá.

Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp (Bỏ phiếu trả giá 01 lần duy nhất trong thời hạn quy định).

Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá tài sản:

Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng có đơn đăng ký tham gia đấu giá, hoàn thiện đầy đủ các thủ tục về hồ sơ và nộp tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ tham giá đấu giá trong thời hạn quy định, có đủ năng lực pháp luật và năng lực hành vi dân sự tham gia đấu giá.

Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ, đúng thời hạn.

Thời gian, địa điểm thực hiện các thủ tục đấu giá:

Thời gian bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ 8h00’ ngày 18/02/2021 đến 17h00’ ngày 22/02/2021.

Địa điểm liên hệ để tham khảo hồ sơ, bán hồ sơ, nộp hồ sơ: Công ty Đấu giá hợp danh Bắc Trung Bộ. Địa chỉ: Số 19 Lý Thường Kiệt, phường Đồng Hải, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

Thời gian xem tài sản: Từ 8h00’ ngày 18/02/2021 đến 17h00’ ngày 19/02/2021.

Địa điểm xem tài sản: Đội QLTT số 5, Đội QLTT số 7 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Bình.

Thời gian nộp tiền đặt trước và bỏ phiếu trả giá: Từ 8h00’ ngày 19/02/2021 đến 17h00’ ngày 23/02/2021.

(Các thủ tục trên được thực hiện trong giờ hành chính các ngày làm việc).

Thời gian tổ chức buổi công bố giá: 14h30’ ngày 24/02/2021.

Địa điểm tổ chức buổi công bố giá: Phòng Đấu giá Công ty Đấu giá hợp danh Bắc Trung Bộ. Địa chỉ: Số 19 Lý Thường Kiệt, phường Đồng Hải, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

Điện thoại: 0969.663.579.

BẢNG KÊ CHI TIẾT

Ngày 24/2/2021, đấu giá tài sản vi phạm hành chính bị tịch thu tại tỉnh Quảng Bình ảnh 1
Ngày 24/2/2021, đấu giá tài sản vi phạm hành chính bị tịch thu tại tỉnh Quảng Bình ảnh 2

Bằng chữ: Hai mươi sáu triệu, năm trăm nghìn đồng chẵn./.

BẢNG KÊ CHI TIẾT

Ngày 24/2/2021, đấu giá tài sản vi phạm hành chính bị tịch thu tại tỉnh Quảng Bình ảnh 3

Bằng chữ: Bốn triệu, bốn trăm ba mươi bốn nghìn đồng./.