(BĐT) - Công ty đấu giá hợp danh Dũng Trung Nam thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 24/2/2020 do Công an huyện Tri Tôn ủy quyền như sau:

1. Tổ chức đấu giá: Công ty đấu giá hợp danh Dũng Trung Nam. Địa chỉ: Số 98 Trần Nguyên Đán, phường Đông Xuyên, TP. Long Xuyên, An Giang.

2. Người có tài sản đấu giá: Công an huyện Tri Tôn. Địa chỉ: Số 86 Trần Hưng Đạo, Khóm 3, TT. Tri Tôn, H. Tri Tôn, tỉnh An Giang.

3. Tên tài sản, nơi có tài sản đấu giá:

*Tài sản 1: Lô hàng hóa, tài sản (đã qua sử dụng) hiện đang được bảo quản tại kho Công an H. Tri Tôn, tỉnh An Giang, gồm:

1. Tài sản: Bộ ghế gỗ 01; Giá khởi điểm 28.000.000 đồng.

2. Tài sản: Bộ ghế gỗ 02; Giá khởi điểm 30.000.000 đồng.

3. Tài sản: 78 khúc gỗ = 1,915m3; Giá khởi điểm 38.300.000 đồng.

4. Tài sản: 79 vành xe ô tô và 04 mô tơ cuốn bạc; Giá khởi điểm 36.500.000 đồng.

5. Tài sản: Đường cát trắng 91 bao = 4.550kg; Giá khởi điểm 50.050.000 đồng.

6. Tài sản: 25 thùng nhan muỗi; Giá khởi điểm 16.375.000 đồng.

7. Tài sản: 09 thùng bia Crown và 20 thùng bia Special; Giá khởi điểm 4.975.000 đồng.

8. Tài sản: 06 xe mô tô các loại; Giá khởi điểm 28.500.000 đồng.

Tổng giá khởi điểm: 232.700.000 đồng.

*Tài sản 2: Lô hàng hóa, tài sản (đã qua sử dụng) hiện đang được bảo quản tại kho Công an H. Tri Tôn, tỉnh An Giang, gồm:

1. Tài sản: 02 xe cơ giới (02 xe đào bánh xích 03); Giá khởi điểm: 380.000.000 đồng.

2. Tài sản: 01 xe cơ giới (01 xe đào bánh xích 05); Giá khởi điểm: 360.000.000 đồng.

3. Tài sản: 01 máy gặt đặp liên hợp; Giá khởi điểm: 270.000.000 đồng.

4. Tài sản: 32 ghế đai; Giá khởi điểm: 48.000.000 đồng.

5. Tài sản: 01 mặt bàn chân trụ bằng gỗ; Giá khởi điểm: 25.000.000 đồng.

6. Tài sản: 01 mặt bàn bằng gỗ; Giá khởi điểm: 18.000.000 đồng.

7. Tài sản: 01 bộ Li quăng bằng gỗ; Giá khởi điểm: 15.000.000 đồng.

8. Tài sản: 01 bộ ghế gỗ; Giá khởi điểm: 28.000.000 đồng.

9. Tài sản: 01 kệ giầy dép gỗ, 01 ghế xích đu, 01 tủ gỗ; Giá khởi điểm: 21.000.000 đồng.

10. Tài sản: Võ lãi, máy dầu, dàn sát xi và chân vịt; Giá khởi điểm: 10.000.000 đồng.

11. Tài sản: 13 xe mô tô các loại; Giá khởi điểm: 25.150.000 đồng.

Tổng giá khởi điểm: 1.200.150.000 đồng.

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản:

- Thời gian xem tài sản: Từ ngày 13/02/2020 và 14/02/2020 (giờ hành chính).

- Địa điểm xem tài sản: Được thực hiện tại 03 nơi, cụ thể:

+ Công ty đấu giá hợp danh Dũng Trung Nam.

+ Công an huyện Tri Tôn.

+ Nơi có tài sản đấu giá.

5. Thời gian, địa điểm bán và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá:

- Thời gian bán và nhận hồ sơ: Từ ngày 04/02/2020 đến 09 giờ ngày 19/02/2020.

- Địa điểm bán và nhận hồ sơ: Công ty đấu giá hợp danh Dũng Trung Nam.

6. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá và tiền đặt trước.

- Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: Được áp dụng theo thông tư số 48/2017/TT-BTC ngày 15/05/2017, cụ thể như sau:

TT

Giá khởi điểm của tài sản

Mức thu (đồng/hồ sơ)

1

Từ 20 triệu đồng trở xuống

50.000

2

Từ trên 20 triệu đồng đến 50 triệu đồng

100.000

3

Từ trên 50 triệu đồng đến 100 triệu đồng

150.000

4

Từ trên 100 triệu đồng đến 500 triệu đồng

200.000

5

Trên 500 triệu đồng

500.000

  - Tiền đặt trước tham gia đấu giá: 10% giá khởi điểm.

7. Đối tượng, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

1. Đối tượng tham gia đấu giá:

Các tổ chức, hộ gia đình hoặc cá nhân có nhu cầu sử dụng và đủ điều kiện tham gia đấu giá theo quy định.

2. Điều kiện, cách thức được tham gia đấu giá:

- Khách hàng phải trực tiếp xem tài sản đấu giá theo thời gian đã thông báo công khai. Khách hàng không xem tài sản theo lịch được xem như đồng ý với tài sản đấu giá.

- Đăng ký mua tài sản đấu giá: Tại Công ty đấu giá hợp danh Dũng Trung Nam.

  - Các tổ chức, hộ gia đình hoặc cá nhân có năng lực pháp luật, năng lực hành vi dân sự theo quy định pháp luật tại thời điểm tham gia đấu giá; Có đơn đề nghị được tham gia đấu giá theo mẫu quy định của tổ chức đấu giá chuyên nghiệp phát hành, nộp tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá và tiền đặt trước theo quy định.

- Khách hàng phải nộp các loại giấy tờ sau:

+ Giấy đăng ký mua tài sản đấu giá (mẫu do Công ty đấu giá hợp danh Dũng Trung Nam phát hành), kèm theo các loại giấy tờ (bản sao) như: CMND, hộ khẩu, GCN Đăng ký kinh doanh, giấy phép đầu tư, giấy ủy quyền và các giấy tờ có liên quan khác.

+ Các loại giấy tờ phải có bản chính đối chiếu, toàn bộ hồ sơ phải nộp trước thời hạn đăng ký theo thông báo. Công ty không trả lại hồ sơ đã nộp, kể cả hồ sơ không đủ điều kiện.

8. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

- Thời gian đấu giá: Lúc 09 giờ 30 phút, ngày 24/02/2020.

- Địa điểm đấu giá: Công ty đấu giá hợp danh Dũng Trung Nam.

9. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá.

Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá, theo phương thức trả giá lên. Người tham gia đấu giá trả giá, giá trả phải ít nhất bằng giá khởi điểm trong trường hợp công khai giá khởi điểm. Người trả giá sau phải trả giá cao hơn giá mà người trả giá trước liền kề đã trả.

Người có tài sản đấu giá ấn định bước giá, cụ thể như sau:

* Tài sản 01: Bước giá tối thiểu 500.000 đ/tài sản.

* Tài sản 02:

- Tài sản có GKĐ dưới 50.000.000 đ. Bước giá: Tối thiểu 500.000 đ/tài sản.

- Tài sản có GKĐ từ 50.000.000 đ trở lên. Bước giá: Tối thiểu 2.000.000 đ/tài sản.

- Đấu giá viên công bố khách hàng trả giá cao nhất là người trúng đấu giá.

10. Thời gian nộp tiền đặt trước:

  - Thời gian nộp: Từ ngày 17/02/2020 đến 09 giờ 00 phút, ngày 19/02/2020.

- Nộp vào tài khoản số 1502 1485 199 9999 Tại: Eximbank – Chi nhánh An Giang.

- Đơn vị thụ hưởng: Công ty đấu giá hợp danh Dũng Trung Nam.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Công ty đấu giá hợp danh Dũng Trung Nam, tại số 98 Trần Nguyên Đán, phường Đông Xuyên, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang hoặc ĐT 0919.992.222 (gặp A.Thành Công an huyện Tri Tôn) để biết thêm chi tiết.