(BĐT) - Trong số những KHLCNT do bên mời thầu tự đăng tải lên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (http://muasamcong.mpi.gov.vn) ngày 24/12/2015, có 26 thông báo KHLCNT không hợp lệ.
Ngày 24/12: Có 26 thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu không hợp lệ

Cụ thể là: Thông báo KHLCNT của UBND quận Thanh Xuân (TP. Hà Nội) cho “Phương án thay thế, sắp xếp lại cây xanh tại các Trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở thuộc quận Thanh Xuân”, KHLCNT của Trung tâm Tin học và Thống kê (thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) cho dự án “Xây dựng hệ thống công nghệ thông tin phục vụ cơ chế hải quan một cửa quốc gia tại Bộ Nông nghiệp và PTNT theo Quyết định số 48/2011/QĐ-TTg ngày 31/8/2011 của Thủ tướng Chính phủ”, KHLCNT của UBND thị xã Điện Bàn (tỉnh Điện Biên) cho dự án “Nâng cấp tuyến đường giao thông từ ĐT609 vào các xã ngập lụt (ĐH6.ĐB), thị xã Điện Bàn”, KHLCNT của Văn phòng UBND tỉnh Hậu Giang cho dự án “Nâng cấp, mở rộng nhà khách Bông Sen” và KHLCNT của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Nghệ An cho “Gói thầu số 02: Mua sắm máy tính dựng hình phục vụ sản xuất chương trình thời sự, khoa giáo tại Đài Phát thanh và Truyền hình Nghệ An năm 2015” không nêu nội dung các gói thầu.

Thời điểm các đơn vị đăng tải KHLCNT lên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia muộn so với quy định: Có các KHLCNT đã được phê duyệt trong khoảng thời gian từ tháng 02/2015 đến đầu tháng 12/2015, nhưng đến ngày 24/12/2015 mới được đăng tải lên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, cụ thể là: Thông báo KHLCNT của Công ty Truyền tải điện 1 cho dự án “Điều chuyển kháng điện phục vụ vận hành trạm biến áp 220kV Hà Giang” được phê duyệt tại Văn bản số 2366/QĐ-PTC1 ngày 07/12/2015, KHLCNT của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Khánh Hòa cho dự án “Đầu tư cơ sở hạ tầng vùng sản xuất và kiểm định tôm giống tập trung Ninh Vân” được phê duyệt tại Văn bản số 566/QĐ-UBND ngày 10/3/2015, KHLCNT của Học viện An ninh nhân dân “Khu đào tạo quốc tế thuộc Học viện An ninh nhân dân” được phê duyệt tại Văn bản số 241/QĐ-H41-H45 ngày 30/10/2015 và dự án “Cải tạo, sửa chữa, chống xuống cấp cơ sở vật chất phục vụ chào mừng 70 năm thành lập Học viện An ninh nhân dân” được phê duyệt tại Văn bản số 245/QĐ-H41-H45 ngày 30/10/2015, KHLCNT của UBND huyện Mường Nhé (tỉnh Điện Biên) cho dự án “Thủy lợi bản Huổi Thanh 1 xã Nậm Kè huyện Mường Nhé tỉnh Điện Biên” được phê duyệt tại Văn bản số 1304/QĐ-UBND ngày 26/11/2015, dự án “Nước sinh hoạt bản Chuyên Gia 3, xã Nậm Kè, huyện Mường Nhé” được phê duyệt tại Văn bản số 1007/QĐ-UBND ngày 13/10/2015, dự án “Nước sinh hoạt bản Dền Thàng, xã Quảng Lâm, huyện Mường Nhé” được phê duyệt tại Văn bản số 1046/QĐ-UBND ngày 23/10/2015 và dự án “Thủy lợi bản Chuyên gia 3 (Huổi Đá) xã Nậm Kè huyện Mường Nhé” được phê duyệt tại Văn bản số 1283/QĐ-UBND ngày 20/11/2015, KHLCNT của Trung tâm phát triển quỹ đất thị xã Cửa Lò (tỉnh Nghệ An) cho dự án “Hạ tầng kỹ thuật khu quy hoạch chia lô đất ở vị trí số 01 khối 1 phường Nghi Tân, thị xã Cửa Lò” được phê duyệt tại Văn bản số 3487/QĐ-UBND ngày 11/12/2015, KHLCNT của UBND xã Xuân Quế  (huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai) cho dự án “Đường nhánh N27, N28, N29, N30, Ấp 2, xã Xuân Quế” được phê duyệt tại Văn bản số 1500/QĐ-UBND ngày 11/12/2015, KHLCNT của Trung tâm Quản lý và Điều hành vận tải hành khách công cộng cho dự án “Nâng cấp trang thông tin điện tử cung cấp thông tin hoạt động vận tải hành khách công cộng” được phê duyệt tại Văn bản số 303/QĐ-STTTT ngày 24/11/2015, KHLCNT của UBND thị xã Phúc Yên (tỉnh Vĩnh Phúc) cho dự án “Hệ thống cột đèn chiếu sáng sân vận động thị xã Phúc Yên tỉnh Vĩnh Phúc” được phê duyệt tại Văn bản số 755/QĐ-UBND ngày 19/6/2015 và dự án “Lắp đặt bảng điện tử tại quảng trường thị xã Phúc Yên tỉnh Vĩnh Phúc” được phê duyệt tại Văn bản số 1981/QĐ-UBND ngày 27/10/2015, KHLCNT của Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình huyện Nhà Bè (TP.HCM) cho dự án “Sửa chữa đường vào cầu Bà Sáu cũ, xã Nhơn Đức” được phê duyệt tại Văn bản số 96/QĐ-UBND ngày 27/11/2015, KHLCNT của Công ty Nhiệt điện Cao Ngạn - Vinacomin cho dự án “Vận chuyển tro xỉ nhà máy nhiệt điện Cao

Ngạn năm 2016” được phê duyệt tại Văn bản số 430/QĐ-CNPC ngày 01/12/2015, KHLCNT của UBND thị xã Duyên Hải (tỉnh Trà Vinh) cho dự án “Xây dựng khối nhà hành chính UBND thị xã Duyên Hải“ được phê duyệt tại Văn bản số 2221 ngày 04/12/2015, KHLCNT của Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình quận Tân Bình (TP.HCM) cho dự án “Xây dựng mới Trụ sở Ủy ban nhân dân phường 6” được phê duyệt tại Văn bản số 293/QĐ-BQL ngày 7/12/2015, KHLCNT của Cục Hải quan Thành phố Hà Nội cho gói thầu “Tư vấn thẩm tra báo cáo kinh tế kỹ thuật Công trình Lắp đặt cabin cho 02 máy soi Rapiscan 532H và máy soi Hi-scan 145180 tại nhà Ga hàng hóa Nội Bài” được phê duyệt tại Văn bản số 1586/QĐ-HQHN ngày 19/11/2015, KHLCNT của Công ty CP Du lịch Bến Thành - Non Nước cho dự án “SANDY BEACH RESORT” được phê duyệt tại Văn bản số 182/QĐ-DA-HĐQT ngày 30/11/2015, KHLCNT của Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh (tỉnh Gia Lai) cho dự án “Nguồn kinh phí chi trả dịch vụ môi trường rừng năm 2015” được phê duyệt tại Văn bản số 125/QĐ-UBND ngày 27/02/2015, KHLCNT của Tổng Công ty Hạ tầng mạng cho dự án “Mua sắm 12 Rơ moóc Container để phục vụ phát sóng trạm lưu động 2G/3G” được phê duyệt tại Văn bản số 3984/QĐ-VNPT Net-KHĐT ngày 27/11/2015 và KHLCNT của Trung tâm Chăm sóc SKSS tỉnh Quảng Ninh cho dự án “Mua sắm trang thiết bị y tế cho Trung tâm Chăm sóc SKSS tỉnh Quảng Ninh” được phê duyệt tại Văn bản số 1223/QĐ-SYT ngày 23/11/2015 và KHLCNT của Ban quản lý dự án ĐTXD huyện Hoài Đức (TP. Hà Nội) cho dự án “Xây dựng HTKT khu đất dịch xã Song Phương- Vị trí X2” được phê duyệt tại Văn bản số 3275 ngày 03/8/2015.      

Các đơn vị nên trên cần biết, theo Khoản 2 Điều 33 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu phải ghi rõ số lượng gói thầu và nội dung của từng gói thầu.

Về thời hạn đăng tải KHLCNT lên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, theo Điểm c Khoản 1 Điều 8 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, các tổ chức chịu trách nhiệm đăng tải thông tin phải bảo đảm thời điểm tự đăng tải thông tin không muộn hơn 7 ngày làm việc, kể từ ngày văn bản phê duyệt được ban hành.