(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh HT thông báo đấu giá tài sản vào ngày 24/12/2021 do Công đoàn Công ty CP Tổng Công ty Công trình đường sắt ủy quyền như sau:
Ngày 24/12/2021, đấu giá xe ô tô Toyota tại Hà Nội ảnh 1