(BĐT) - Chi nhánh Hà Nội - Công ty Đấu giá hợp danh Bến Thành thông báo đấu giá tài sản vào ngày 24/12/2021 do MSB ủy quyền như sau:
Ngày 24/12/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại TP. Chí Linh, tỉnh Hải Dương ảnh 1