(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Dầu khí Việt Nam thông báo đấu giá tài sản vào ngày 24/12/2021 do ông Phan Văn Lộc và bà Huỳnh Khánh Linh ủy quyền như sau:
Ngày 24/12/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại quận Tân Phú, TP.HCM ảnh 1