(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Dầu Khí Việt Nam thông báo đấu giá tài sản vào ngày 24/12/2021 do Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Chi nhánh Nhà Bè ủy quyền như sau:

Địa chỉ: Tầng 1 Tòa nhà 781/C2 Lê Hồng Phong, Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Số điện thoại: 0906379292

Tên Người có tài sản đấu giá: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Chi nhánh Nhà Bè

Địa chỉ: 18 Huỳnh Tấn Phát, Thị trấn Nhà Bè, Huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

Ngày 24/12/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại quận Bình Thạnh, TP.HCM ảnh 1

Thời gian nộp tiền đặt trước:

Bắt đầu: 08:00 21/12/2021

Kết thúc: Kết thúc: 17:00 23/12/2021

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: 08:00 16/12/2021 - 17:00 22/12/2021

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Điều kiện tham gia đấu giá: Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá phải đáp ứng các điều kiện quy định tại, Luật đấu giá tài sản năm 2016 và luật đất đai năm 2013. Liên hệ Công ty đấu giá hợp danh Dầu Khí Việt Nam mua hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá theo thông báo đấu giá tài sản số 64/2021/TB-ĐGDK ngày 16/12/2021

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: 14:00 24/12/2021

Địa điểm: Văn phòng Công ty đấu giá hợp danh Dầu Khí Việt Nam – Địa chỉ: Tầng 1, tòa nhà 781/C2 Lê Hồng Phong, Phường 12, Quận 10, Tp. Hồ Chí Minh.