(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Lạc Việt và Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Ứng Hòa thông báo đấu giá tài sản vào ngày 24/12/2021 như sau:
Ngày 24/12/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Ứng Hòa, Hà Nội ảnh 1