(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Thành phố Hồ Chí Minh thông báo đấu giá tài sản vào ngày 24/12/2021 do Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Thành phố Hồ Chí Minh ủy quyền như sau:

Bán đấu giá: Lô 2: Cát san lấp, thiết bị cầm tay, bóng đèn các loại. Lô 3: Nước nho khô Phương Đông Gold (Gold Hovenia Dulcis), loại 70ml/01 bịch, 180 bịch/01 thùng.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 24/12/2021, đấu giá hàng hóa tịch thu sung quỹ tại TP.HCM ảnh 1
Ngày 24/12/2021, đấu giá hàng hóa tịch thu sung quỹ tại TP.HCM ảnh 2
Ngày 24/12/2021, đấu giá hàng hóa tịch thu sung quỹ tại TP.HCM ảnh 3
Ngày 24/12/2021, đấu giá hàng hóa tịch thu sung quỹ tại TP.HCM ảnh 4
Ngày 24/12/2021, đấu giá hàng hóa tịch thu sung quỹ tại TP.HCM ảnh 5
Ngày 24/12/2021, đấu giá hàng hóa tịch thu sung quỹ tại TP.HCM ảnh 6