(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Bắc Trung Nam thông báo đấu giá tài sản vào ngày 24/12/2021 do Viễn thông Đắk Nông ủy quyền như sau:
Ngày 24/12/2021, đấu giá 14.560 m cáp đồng tại tỉnh Đắk Nông ảnh 1