(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Đấu giá Việt Nam Chi nhánh TP.HCM và Agribank AMC LTD thông báo đấu giá toàn bộ khoản nợ của các khách hàng vay tại Agribank Chi nhánh 9 vào ngày 24/11/2021 như sau:
Ngày 24/11/2021, đấu giá toàn bộ khoản nợ của các khách hàng vay tại Agribank Chi nhánh 9 ảnh 1