(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản tỉnh Hải Dương thông báo đấu giá tài sản vào ngày 24/11/2021 do UBND huyện Ninh Giang ủy quyền như sau:
Ngày 24/11/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương ảnh 1