(BĐT) - Doanh nghiệp Đấu giá Tư nhân Tây Nam thông báo đấu giá tài sản vào ngày 24/11/2021 do Chi cục Thi hành án dân sự huyện Chư Prông ủy quyền như sau:

Quyền sử dụng đất thuộc thửa đất số 37, tờ bản đồ số 20; Quyền sử dụng đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số S 611777; Quyền sử dụng đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BI 707684 tại thôn Yên Me, xã Ia Me, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Chư Prông

Ngày 24/11/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai ảnh 1
Ngày 24/11/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai ảnh 2
Ngày 24/11/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai ảnh 3
Ngày 24/11/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai ảnh 4