(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Bến Thành thông báo đấu giá khoản nợ của Công ty TNHH Hải Sơn tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) - Chi nhánh Sở Giao dịch 2 vào ngày 24/11/2021 như sau:
Ngày 24/11/2021, đấu giá khoản nợ của Công ty TNHH Hải Sơn tại BIDV - Chi nhánh Sở Giao dịch 2 ảnh 1