(BĐT) - Chi nhánh Công ty Đấu giá hợp danh Hải Phòng tại Quảng Ninh thông báo đấu giá tài sản vào ngày 24/11/2020 do Công ty Quản lý nợ và Khai thác tài sản – Ngân hàng TMCP Quân đội ủy quyền như sau:
Ngày 24/11/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh ảnh 1