(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Năm Châu thông báo đấu giá tài sản lần 3 vào ngày 24/11/2020 do Ngân hàng Thương mại cổ phần Phương Đông (OCB) – Chi nhánh Thanh Hóa ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh Năm Châu, số 76 Triệu Quốc Đạt, phường Điện Biên, Tp Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hoá.

2. Bên có tài sản đấu giá: Ngân hàng Thương mại cổ phần Phương Đông (OCB) – Chi nhánh Thanh Hóa.

3. Thông tin về tài sản đấu giá:

3.1. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại địa chỉ: Lô 54, MBQH 82 XD/UBTH, xã Quảng Thắng (Nay là phường Quảng Thắng), thành phố Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số: AB 675405, số vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: H01086QT/QSDĐ/765/QĐ-UBND do UBND thành phố Thanh Hoá cấp ngày 11/03/2009 mang tên ông Trương Ngọc Tuấn và bà Dương Thị Hằng.

• Thông tin cụ thể về thửa đất:

- Thửa đất số: 00;

- Tờ bản đồ số: 00;

- Địa chỉ thửa đất: Lô 54, MBQH 82 XD/UBTH, phường Quảng Thắng, thành phố Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá

- Diện tích: 79,75 m2 (Bảy mươi chín phẩy bảy mươi lăm mét vuông);

- Hình thức sử dụng; Sử dụng chung không; sử dụng riêng 79,75 m2;

- Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị;

- Thời hạn sử dụng: Lâu dài;

- Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất*Nhận quyền sử dụng đất do tặng cho quyền sử dụng đất

•Tài sản gắn liền với đất:

- Nhà ở: 02 tầng

- Địa chỉ: Lô 54, MBQH 82 XD/UBTH, phường Quảng Thắng, thành phố Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá

- Năm xây dựng: 2005

- Diện tích xây dựng: 79,75m2

- Diện tích sử dụng: 167,2m2

- Kết cấu: BTCT

- Cấp hạng: III

Hiện trạng tài sản:

Tài sản đang được thế chấp tại ngân hàng thương mại cổ phần Phương Đông (OCB) – Chi nhánh Thanh Hóa, người mua trúng đấu giá có trách nhiệm tự đòi tài sản trong trường hợp Ngân hàng không bàn giao được tài sản cho người mua trúng đấu giá. Người mua trúng đấu giá tự đòi tài sản hoặc liên hệ cơ quan có thẩm quyền để thực hiện quyền đòi tài sản và chịu mọi chi phí phát sinh trong quá trình đòi tài sản nêu trên.

3.2. Giá khởi điểm, Bước giá:

Giá khởi điểm: 969.570.000 đồng (Bằng chữ: Chín trăm sáu mươi chín triệu năm trăm bảy mươi nghìn đồng chẵn). Mức giá trên chưa bao gồm thuế thu nhập cá nhân, lệ phí trước bạ, phí công chứng và trường hợp tài sản thuộc đối tượng phải chịu thuế giá trị gia tăng thì khách hàng trúng phải chịu các khoản thuế, phí nêu trên.

- Bước giá: là phần cộng thêm để xác định giá trả tối thiểu hợp lệ của vòng đấu bổ sung. Áp dụng trong trường hợp sau khi công bố kết quả kiểm phiếu có từ hai người trở lên cùng trả mức giá cao nhất, hợp lệ. Đấu giá viên tổ chức vòng đấu bổ sung cho những khách hàng có giá bằng nhau theo hình thức bỏ phiếu trực tiếp tại buổi công bố giá. Bước giá quy định là 1% mức giá trả cao nhất của vòng đấu đó.

3.3. Tiền mua hồ sơ và tiền đặt trước tham gia đấu giá:

- Tiền mua hồ sơ: 500.000 đồng/01 hồ sơ (Năm trăm nghìn đồng trên một bộ hồ sơ)

- Tiền đặt trước: 180.000.000 đồng/01 hồ sơ (Một trăm tám mươi triệu đồng trên một bộ hồ sơ).

4. Đối tượng, thành phần, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá

4.1. Đối tượng tham gia đấu giá: có đủ điều kiện và năng lực đăng ký tham gia đấu giá theo đúng quy định của pháp luật

4.2. Thành phần hồ sơ tham gia đấu giá:

- Đơn đăng ký tham gia đấu giá;

- Đơn cam kết về việc đã kiểm tra tình trạng của tài sản;

- Phiếu trả giá;

- Giấy ủy quyền (nếu có);

- CMND/CCCD, sổ hộ khẩu (đối với cá nhân)

- Đăng ký kinh doanh; quyết định thành lập, CMND người đại diện (đối với tổ chức).

Khách hàng tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá (theo mẫu ủy quyền của Công ty bán đấu giá phát hành);

4.3. Điều kiện được tham gia đấu giá:

a) Thuộc các đối tượng được tham gia đấu giá theo quy định.

b) Phải nộp đầy đủ hồ sơ tham gia đấu giá và đảm bảo các nội dung quy định.

c) Hồ sơ phải đủ điều kiện theo quy định.

d) Nộp đủ tiền theo quy định.

đ) Chứng minh là chủ thể đăng ký tham gia đấu giá. Đối với trường hợp người đăng ký không thể tham gia đấu giá được thì có thể uỷ quyền, việc uỷ quyền phải đảm bảo theo quy định của Pháp luật.

5. Hình thức, phương thức đấu giá, cách thức trả giá hợp lệ:

5.1. Hình thức đấu giá: Theo hình thức bỏ phiếu gián tiếp. Khách hàng ghi đầy đủ thông tin vào phiếu trả giá bỏ vào phong bì (Phiếu trả giá của người tham gia đấu giá phải được bọc bằng giấy đảm bảo tính bảo mật, bỏ vào phong bì có chữ ký của người tham gia đấu giá tại các mép của phong bì đựng phiếu trả giá) và nộp lại đơn vị tổ chức đấu giá cùng với việc nộp hồ sơ đấu giá, tiền đặt trước. Tại buổi công bố giá, Đấu giá viên kiểm phiếu và công bố kết quả đấu giá. Tại buổi công bố giá, Đấu giá viên kiểm phiếu và công bố kết quả đấu giá.

5.2. Phương thức đấu giá: Trả giá lên

5.3. Cách thức trả giá hợp lệ: Giá trả hợp lệ là giá trả tối thiểu bằng giá khởi điểm quy định nêu trên.

6. Thời gian, địa điểm tổ chức thực hiện việc đấu giá:

6.1. Thời gian xem tài sản: Từ ngày 16/10/2020 đến hết ngày 21/11/2020 (Giờ hành chính);

Địa điểm xem tài sản: Lô 54, MBQH 82 XD/UBTH, phường Quảng Thắng, thành phố Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá

6.2. Thời gian, địa điểm tham khảo hồ sơ, bán hồ sơ và tiếp nhận hồ sơ, nộp phiếu trả giá: Từ ngày 16/10/2020 đến hết ngày 21/11/2020 (Giờ hành chính) tại trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Năm Châu

6.3. Thời gian nộp tiền đặt trước: Vào ngày 19/11/2020, 20/11/2020 và ngày 23/11/2020;

Người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Năm Châu, Số tài khoản 0122100007325008 tại Ngân hàng thương mại cổ phần Phương Đông (OCB) - CN Thanh Hóa.

Nội dung nộp tiền:[Họ tên người đấu giá]_ nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá tài sản QSDĐ và tài sản gắn liền với đất mang tên ông Trương Ngọc Tuấn và bà Dương Thị Hằng.

6.4. Thời gian tổ chức đấu giá: 08h00 ngày 24/11/2020 tại trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Năm Châu.

Quý khách có nhu cầu xin liên hệ: Công ty đấu giá hợp danh Năm Châu - địa chỉ: 76 Triệu Quốc Đạt, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Điện thoại: 0974 197 026 hoặc 0904 235 586.

Công ty đấu giá hợp danh Năm Châu thông báo thay đổi lịch tổ chức buổi công bố giá

Ngày 12/10/2020 Công ty đấu giá hợp danh Năm Châu ra thông báo số: 1154/TB-NC về việc đấu giá tài sản là Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại địa chỉ: Lô 54, MBQH 82 XD/UBTH, xã Quảng Thắng (Nay là phường Quảng Thắng), thành phố Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số: AB 675405, số vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: H01086QT/QSDĐ/765/QĐ-UBND do UBND thành phố Thanh Hoá cấp ngày 11/03/2009 mang tên ông Trương Ngọc Tuấn và bà Dương Thị Hằng.

Theo thông báo, thời gian tổ chức buổi công bố giá vào lúc 08h00 ngày 24/11/2020. Thời gian, địa điểm tham khảo hồ sơ, bán hồ sơ và tiếp nhận hồ sơ, nộp phiếu trả giá: Từ ngày 16/10/2020 đến hết ngày 21/11/2020 (Giờ hành chính). Thời gian nộp tiền đặt trước: Vào ngày 19/11/2020, 20/11/2020 và ngày 23/11/2020.

Do yêu cầu của chủ tài sản về việc điều chỉnh thời gian tổ chức bán đấu giá. Nay Công ty đấu giá hợp danh Năm Châu có thông báo điều chỉnh thời gian tổ chức đấu giá cụ thể như sau:

- Thời gian, địa điểm tham khảo hồ sơ, bán hồ sơ và tiếp nhận hồ sơ, nộp phiếu trả giá: Từ ngày 16/10/2020 đến hết ngày 09/11/2020.

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 09/11/2020 đến hết ngày 11/11/2020.

- Thời gian tổ chức buổi công bố giá vào lúc 14h00 ngày 12/11/2020.

- Địa điểm đấu giá: Tại Trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Năm Châu - Địa chỉ: SN 76 Triệu Quốc Đạt, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá.

Mọi thông tin khác theo thông báo số 1154/TB-NC ngày 12/10/2020 được giữ nguyên.

Công ty Đấu giá Hợp danh Năm Châu thông báo cho các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan được biết./. Chi tiết liên hệ SĐT: 0974 197 026.