(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Trung Nam thông báo đấu giá tài sản vào ngày 24/11/2020 do Phòng tài chính - Kế hoạch huyện Buôn Đôn ủy quyền như sau:

1. Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Trung Nam - Địa chỉ: Tầng 2 và 3, số 52 Văn Tiến Dũng, phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

2. Người có tài sản đấu giá: Phòng tài chính - Kế hoạch huyện Buôn Đôn - Địa chỉ: Thôn Hà Bắc, xã Ea Wer, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk.

3. Tài sản đấu giá gồm: Lô tang vật, vật chứng tịch thu sung công quỹ nhà nước, cụ thể:

- 2,504 m³ gỗ giáng hương thuộc nhóm IIA (08 phần gỗ khối lượng 2,104 m³ và 02 hộp gỗ khối lượng 0,400 m³).

- 01 hộp gỗ giáng hương thuộc nhóm IIA, có khối lượng 0,045 m³.

- 01 xe đạp tự chế, 02 cưa máy không rõ chủng loại.

Nơi bảo quản tài sản: Chi cục thi hanh án dân sự huyện Buôn Đôn.

4. Tổng giá khởi điểm: 98.157.000 đồng (Chín mươi tám triệu, một trăm năm mươi bảy ngàn đồng)

5. Tiền đặt trước - Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá:

- Tiền đặt trước tham gia đấu giá: 19.000.000 đồng

- Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 150.000 đồng

6. Hình thức đấu giá: Trả giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.

7. Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

8. Thời gian và địa điểm xem hồ sơ và tài sản đấu giá: ngày 06/11/2020 đến 17 giờ 00 phút ngày 19/11/2020 (Trong giờ hành chính), tại nơi có tài sản.

9. Thời gian, địa điểm mua hồ sơ và nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá tài sản: Từ ngày 06/11/2020 đến 17 giờ 00 phút ngày 19/11/2020 (Trong giờ hành chính), tại trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Trung Nam.

10. Thời gian nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá: Từ ngày 17/11/2020 đến 17 giờ 00 phút ngày 19/11/2020 (Trong giờ hành chính), vào tài khoản Công ty Đấu giá Hợp danh Trung Nam.

11. Thời gian và địa điểm đấu giá tài sản: Vào lúc 09 giờ 30 phút ngày 24/11/2020, tại trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Trung Nam.

12. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ tại trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Trung Nam. Nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Công ty Đấu giá Hợp danh Trung Nam.

Trong trường hợp pháp luật có quy định về điều kiện khi tham gia đấu giá thì người tham gia đấu giá phải đáp ứng điều kiện đó. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá.

13. Những thông tin khác: Công ty không tổ chức bán đấu giá trong trường hợp trước thời gian tổ chức cuộc đấu giá, cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc người có tài sản đấu giá yêu cầu đình chỉ, tạm đình chỉ việc tổ chức bán đấu giá.

Trường hợp thời gian bán đấu giá tài sản có thay đổi công ty chúng tôi sẽ thông báo đến khách hàng.

Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu, đến liên hệ tại Công ty Đấu giá Hợp danh Trung Nam, địa chỉ: Tầng 2, tòa nhà số 52 Văn Tiến Dũng, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk - Điện thoại: 0262.3937979 để được hướng dẫn chi tiết./.