(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh SGONAP thông báo đấu giá tài sản vào ngày 24/11/2020 do Cục đăng kiểm Việt Nam ủy quyền như sau:
Ngày 24/11/2020, đấu giá 2 xe ô tô chuyên dùng MITSUBISHI tại TPHCM ảnh 1