(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Tuyên Quang thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 24/10/2020 do Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang ủy quyền như sau:

Về việc đấu giá quyền sử dụng đất tại các khu dân cư trên địa bàn thành phố Tuyên Quang đợt 2 năm 2020

* Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản (Số 06, đường Chiến Thắng Sông Lô, phường Tân Quang, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang).

* Đơn vị có tài sản đấu giá: Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang (Tổ 9, phường An Tường, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang).

1. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất tại các khu dân cư trên địa bàn thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang, gồm: 31 lô đất, cụ thể:

1.1. Quyền sử dụng đất ở (14 lô):

Ngày 24/10/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang ảnh 1

- Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài

- Mục đích sử dụng:

+ Khu tái định cư đường dẫn cầu Tân Hà và nhà máy xi măng Tân Quang thuộc xóm 12, xã Tràng Đà, thành phố Tuyên Quang: Đất ở nông thôn.

+ Các khu đất còn lại: Đất ở đô thị.

- Hình thức sử dụng đất: Giao đất có thu tiền sử dụng đất.

1.2. Thuê quyền sử dụng đất (17 lô):

Ngày 24/10/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang ảnh 2

- Thời hạn sử dụng: 50 năm.

- Mục đích sử dụng:

+ Khu đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp tổ 17, phường Nông Tiến, thành phố Tuyên Quang: Đất sản xuất phi nông nghiệp.

+ Khu đất thương mại, dịch vụ, tổ 2, phường Minh Xuân, thành phố Tuyên Quang: Đất thương mại, dịch vụ.

- Hình thức thuê đất: Trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê.

* Tiền đặt trước: Nộp từ ngày 21/10/2020 đến 16 giờ 00 phút ngày 23/10/2020 vào một trong ba tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản:

+ Số 113000181645 tại ngân hàng Vietinbank CN tỉnh Tuyên Quang.

+ Số 8106.2010.02558 tại ngân hàng Agribank CN thành phố Tuyên Quang.

+ Số 1121.000.568899 tại ngân hàng Vietcombank CN Tuyên Quang.

(Chú ý: Tiền đặt trước phải có trong tài khoản của Trung tâm chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 23/10/2020; các trường hợp nộp tiền báo có trong tài khoản của Trung tâm sau 16 giờ 00 phút ngày 23/10/2020 không được chấp nhận đã nộp tiền đặt trước).

2. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá.

- Thời gian: Từ ngày 15/10/2020 và ngày 16/10/2020.

- Địa điểm: Tại nơi có tài sản đấu giá.

3. Thời gian niêm yết công khai; thời gian, địa điểm bán hồ sơ đấu giá.

- Thời gian niêm yết công khai: Từ ngày 02/10/2020 đến ngày 23/10/2020.

- Thời gian bán hồ sơ: Từ ngày 02/10/2020 đến 15 giờ 30 phút ngày 21/10/2020.

- Địa điểm: Tại trụ sở Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang (Tổ 9, phường An Tường, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang).

4. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá.

- Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 02/10/2020 đến 16 giờ 00 phút ngày 21/10/2020.

- Đối với đất ở là đối tượng theo quy định tại Điều 55, Luật Đất đai 2013; Đối với đất thuê là đối tượng theo quy định tại Điều 56, Luật Đất đai 2013;

- Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Đối tượng có đầy đủ năng lực hành vi dân sự đăng ký đấu giá thông qua mua hồ sơ, nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá trực tiếp tại Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang và nộp đủ tiền đặt trước theo quy định.

5. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá.

- Hình thức: Bỏ phiếu gián tiếp.

- Phương thức: Trả giá lên.

6. Thời gian, địa điểm nộp phiếu trả giá:

Phiếu trả giá phải được bọc bằng chất liệu bảo mật, có chữ ký của người trả giá tại các mép của phong bì đựng phiếu (Người tham gia đấu giá tự chịu trách nhiệm trong việc ký tại các mép phong bì đựng phiếu).

- Phiếu trả giá được gửi qua đường bưu chính: Bằng hình thức chuyển phát nhanh, nhận từ ngày 02/10/2020 đến 11 giờ 00 phút ngày 21/10/2020 (chậm nhất đến 11 giờ 00 phút ngày 21/10/2020 Trung tâm ký nhận phiếu trả giá của đơn vị bưu chính). Khách hàng chủ động liên hệ với Trung tâm để xác nhận Phiếu trả giá của mình.

Địa chỉ nhận: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản (Số 6, đường Chiến Thắng Sông Lô, phường Tân Quang, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang).

- Nộp phiếu trả giá trực tiếp tại Trụ sở UBND thành phố Tuyên Quang (Tổ 9, phường An Tường, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang): Từ ngày 02/10/2020 đến 16 giờ 30 phút ngày 21/10/2020.

7. Thời gian, địa điểm tổ chức buổi công bố giá đã trả.

- Thời gian: Hồi 08 giờ 00 phút, ngày 24/10/2020.

- Địa điểm: Tại Hội trường Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang (Địa chỉ: Tổ 9, phường An Tường, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang).

Mọi chi tiết liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản, điện thoại 02073.816.375 để được hướng dẫn.