(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tính Bình Định thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 24/10/2020 do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Tuy Phước ủy quyền như sau:

(V/v đấu giá QSD đất ở tại khu dân cư chợ Diêu Trì mới và khu trước nhà máy xi măng Diêu Trì)

1. Tài sản đấu giá, diện tích, giá khởi điểm, khoản tiền đặt trước và tiền hồ sơ tham gia đấu giá, bước giá của từng lô đất: Quyền sử dụng đất đối với 14 lô đất ở tại khu dân cư chợ Diêu Trì mới và khu trước nhà máy xi măng Diêu Trì, cụ thể như sau:

Danh sách chi tiết các lô đất đấu giá:

Ngày 24/10/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định ảnh 1
Ngày 24/10/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định ảnh 2

2. Thời gian, địa điểm xem thực trạng tài sản, hồ sơ, tài liệu về tài sản đấu giá: Kể từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản cho đến ngày mở cuộc đấu giá tại khu dân cư chợ Diêu Trì mới và khu trước nhà máy xi măng Diêu Trì. Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Tuy Phước hoặc tại UBND thị trấn Diêu Trì, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định.

4. Thời gian, địa điểm bán và tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, nộp phiếu trả giá.

- Thời gian, địa điểm bán hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Kể từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến 16 giờ 00 phút, ngày 21/10/2020, tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản.

- Thời gian, địa điểm bán và tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, nộp phiếu trả giá: Kể từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến 16 giờ 00 phút, ngày 21/10/2020, tại UBND thị trấn Diêu Trì, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định.

5. Thời gian, địa điểm đấu giá tài sản: Từ 14 giờ 00 phút, ngày 24/10/2020 đến khi kết thúc tại Hội trường UBND thị trấn Diêu Trì, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định.

6. Bước giá: Bước giá được quy định là 10% (mười phần trăm) theo giá khởi điểm của lô đất và được làm tròn lên đến số triệu.

7. Hình thức đấu giá: Được kết hợp thực hiện giữa bỏ phiếu gián tiếp (bỏ phiếu trả giá ngay từ khi nộp hồ sơ tham gia đấu giá) và đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.

8. Phương thức đấu giá: Bán riêng từng lô đất bằng phương thức trả giá lên.

9. Người có tài sản đấu giá: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Tuy Phước - Địa chỉ: 381 đường Nguyễn Huệ, thị trấn Tuy Phước, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định.

10. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá

Tổ chức, cá nhân, thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật đất đai hiện hành, có nhu cầu đăng ký đấu giá tài sản trên, nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá hợp lệ đúng theo quy định và khoản tiền đặt trước 20% giá khởi điểm của lô đất (làm tròn xuống đến số triệu), chậm nhất đến 16 giờ 00 phút, ngày 21/10/2020. Những người có quan hệ là vợ chồng, cha con, mẹ con, anh chị em ruột không được đăng ký tham gia đấu giá trong cùng một lô đất, thửa đất hoặc khu đất và theo quy định tại Điều 3 của Luật đất đai năm 2013.

Hồ sơ hợp lệ gồm:

1. Đơn đăng ký tham gia đấu giá quyền sử dụng đất (bản chính);

2. Giấy Chứng minh nhân dân (01 bản photo);

3. Giấy nộp tiền đặt trước của từng lô đất đấu giá (01 bản photo);

4. Phiếu thu tiền hồ sơ tham gia đấu giá

5. Phiếu trả giá và bì thư đựng phiếu trả giá.

* Cách thức nộp hồ sơ: Người tham gia đấu giá bỏ hồ sơ tham gia đấu giá gồm các loại giấy tờ từ số 1 đến số 4 nêu trên vào 01 bì thư và bỏ vào thùng đựng hồ sơ tham gia đấu giá. Riêng loại giấy tờ số 5 nêu trên (Phiếu trả giá và bì thư đựng phiếu trả giá) bỏ vào thùng đựng phiếu trả giá.

Số tiền đặt trước do tổ chức, cá nhân nộp bằng chuyển khoản vào tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản đúng theo quy định tại các Ngân hàng sau:

* TK số: 4300.201.003401 tại Ngân hàng N0&PTNT - CN Bình Định.

* TK số: 117.0000.21160 tại Ngân hàng Công Thương - CN Bình Định.

* TK số: 580.10000.929389 tại Ngân hàng BIDV - CN Bình Định

* TK số: 0051.00000.6979 tại Ngân hàng Ngoại Thương - CN Bình Định

Vào một số tài khoản khác của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản

Lưu ý: Trường hợp các lô đất đấu giá không thành được nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá vào thứ 4 và tổ chức đấu giá vào thứ 7 các tuần tiếp theo tại trụ sở Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Tuy Phước

Người trúng đấu giá có trách nhiệm nộp đủ tiền sử dụng đất theo kết quả trúng đấu giá vào ngân sách nhà nước và các khoản tài chính khác có liên quan phải nộp theo quy định trong thời hạn không quá 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo của cơ quan thuế. Sau thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo của cơ quan thuế mà người trúng đấu giá không nộp đủ tiền sử dụng đất phải nộp theo kết quả đấu giá lô đất ở và các khoản tài chính khác có liên quan phải nộp theo quy định thì Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Tuy Phước tham mưu cho các cơ quan chức năng trình UBND huyện Tuy Phước hủy kết quả đấu giá quyền sử dụng đất.

Người có tài sản đấu giá có trách nhiệm tổ chức thực hiện bàn giao đất trên thực địa và trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người trúng đấu giá quyền sử dụng đất.

Mọi chi tiết xin liên hệ tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản - 37 Phan Đình Phùng, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. ĐT: 0256.3822216; 3812837; 3814641.