(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Nguyên Tâm thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 24/10/2019 do ông Trần Văn Trọng và bà Trần Kim Nhàn ủy quyền như sau:

Công ty Đấu giá Hợp danh Nguyên Tâm. Địa chỉ: E2-26, đường số 05, Khu dân cư 586, phường Phú Thứ, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ.

Người có tài sản đấu giá: Ông Trần Văn Trọng và bà Trần Kim Nhàn. Địa chỉ: Số 359/8R Nguyễn Văn Cừ, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, Cần Thơ.

Tên tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất của 80 (Tám mươi) lô nền thuộc khu tái định cư và dân cư trung tâm hành chính huyện Vĩnh Thạnh, giáp trung tâm hành chính huyện Vĩnh Thạnh (đã có giấy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và hoàn thiện cơ sở hạ tầng) tọa lạc tại khu tái định cư và dân cư trung tâm hành chính huyện Vĩnh Thạnh, thị trấn Vĩnh Thạnh, huyện Vĩnh Thạnh TP Cần Thơ.

Tổng diện tích: 9.832,1 m2, (Chín ngàn tám trăm ba mươi hai mét vuông)

Giá khởi điểm: 4.900.000 đồng/m2.

(Cụ thể có danh sách tài sản kèm theo).

Tổng giá khởi điểm: 48.177.290.000 đồng (Bốn mươi tám tỷ, một trăm bảy mươi bảy triệu, hai trăm chín mươi ngàn đồng)

Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/01 bộ hồ sơ.

Tiền đặt trước: 20% (Hai mươi phần trăm) so với giá khởi điểm.

Thời gian xem tài sản đấu giá: Từ ngày 25/09/2019 đến ngày 21/10/2019 (Giờ hành chính), tại nơi có tài sản, nơi tọa lạc của tài sản.

Thời gian bán hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá: Đến hết ngày 21/10/2019 (Giờ hành chính);

Địa điểm bán hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá: Tại Công ty Đấu giá Hợp danh Nguyên Tâm. Địa chỉ: Số E2-26, đường số 05, KDC 586, phường Phú Thứ, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ.

Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 21/10/2019 đến ngày 23/10/2019 (Giờ hành chính) – (Tuy nhiên khách hàng tham gia đấu giá có thể nộp tiền đặt trước trong thời hạn tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá nhưng phải có thỏa thuận đồng ý của Công ty đấu giá. Tiền đặt trước tham gia đấu giá khách hàng nộp vào tài khoản số 0111000354410 của Công ty đấu giá Hợp danh Nguyên Tâm mở tại Vietcombank – Chi nhánh Cần Thơ trước ngày đấu giá).

Thời gian và địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Lúc 14 giờ 00 ngày 24/10/2019 Tại Công ty Đấu giá Hợp danh Nguyên Tâm. Địa chỉ: Số E2-26, đường số 05, KDC 586, phường Phú Thứ, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ.

Điều kiện, cách thức tham gia đấu giá:

Khách hàng tham gia đáu giá phải thực hiện đúng theo Điều 38 của Luật đấu giá tài sản năm 2016.

Có phiếu đăng ký tham gia theo mẫu của công ty phát hành.

Cá nhân, tổ chức có nhu cầu và đủ điều kiện tham gia đấu giá liên hệ trực tiếp công ty mua hồ sơ và nộp tiền đặt trước theo quy định; Đối với cá nhân: Nộp bản giấy CMND, sổ hộ khẩu; Đối với tổ chức: Nộp giấy CMND của người đại diện theo pháp luật; giấy phép đăng ký kinh doanh. Lưu ý: Mang bản chính theo đối chiếu.

Hình thức và phương thức đấu giá: Bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên.

Khách hàng có nhu cầu xem, đăng ký mua tài sản xin liên hệ tại Văn phòng Công ty hoặc điện thoại số 0292.3.917.786; 0896741668 (Như) để biết thêm chi tiết.

Lưu ý: Thông báo này thay cho Thư mời tham dự đấu giá (Nếu có khách hàng tham gia đấu giá).

DANH SÁCH LÔ NỀN 01 ĐÍNH KÈM

STT

Tên lô nền

Thửa

TBĐ

Mục đích sử dụng

Qui cách
(m x m)

Diện tích
(m
2)

Ghi chú

I

Lô A1

6

1

A1-41

815

15

ODT

5*25

125,00

Đường 11

2

A1-42

814

15

ODT

5*25

125,00

Đường 11

3

A1-45

811

15

ODT

5*25

125,00

Đường 11

4

A1-46

810

15

ODT

5*25

125,00

Đường 11

5

A1-47

809

15

ODT

5*25

125,00

Đường 11

6

A1-48

808

15

ODT

5*25

125,00

Đường 11

750,00

II

Lô A2

15

1

A2-48

735

15

ODT

5*24.5

122,50

Đường số 9

2

A2-49

734

15

ODT

5*24.5

122,50

Đường số 9

3

A2-50

733

15

ODT

5*24.5

122,50

Đường số 9

4

A2-51

732

15

ODT

5*24.5

122,50

Đường số 9

5

A2-52

731

15

ODT

5*24.5

122,50

Đường số 9

6

A2-53

730

15

ODT

5*24.5

122,50

Đường số 9

7

A2-54

729

15

ODT

5*24.5

122,50

Đường số 9

8

A2-55

728

15

ODT

5*24.5

122,50

Đường số 9

9

A2-56

727

15

ODT

5*24.5

122,50

Đường số 9

10

A2-57

726

15

ODT

5*24.5

122,50

Đường số 9

11

A2-58

725

15

ODT

5*24.5

122,50

Đường số 9

12

A2-59

724

15

ODT

5*24.5

122,50

Đường số 9

13

A2-60

723

15

ODT

5*24.5

122,50

Đường số 9

14

A2-61

722

15

ODT

5*24.5

122,50

Đường số 9

15

A2-62

721

15

ODT

5*24.5

122,50

Đường số 9

1.837,50

III

Lô A3

9

1

A3-12

1079

15

ODT

5*22

110,0

Đường số 63

2

A3-13

1080

15

ODT

5*22

110,0

Đường số 63

3

A3-14

1081

15

ODT

5*22

110,0

Đường số 63

4

A3-15

1082

15

ODT

5*22

110,0

Đường số 63

5

A3-16

1083

15

ODT

5*22

110,0

Đường số 63

6

A3-17

1084

15

ODT

5*22

110,0

Đường số 63

7

A3-18

1085

15

ODT

5*22

110,0

Đường số 63

8

A3-19

1086

15

ODT

5*22

110,0

Đường số 63

9

A3-20

1087

15

ODT

5*22

110,0

Đường số 63

990,0

IV

Lô A 4

5

1

A4-13

1167

15

ODT

5*22

110,0

Đường số 65

2

A4-23

1177

15

ODT

5*22

110,0

Đường số 66

3

A4-24

1178

15

ODT

5*22

110,0

Hẻm KT - 65

4

A4-25

1146

15

ODT

8*23-12.5

171,5

Lô góc đường 9-65

5

A4-26

1145

15

ODT

5*23

115,0

Đường số 9

616,5

V

Lô B1

15

1

B1-10

1699

15

ODT

5*26

130,0

Hẻm KT - 57

2

B1-11

685

15

ODT

5*26

130,0

Đường số 57

3

B1-12

686

15

ODT

5*26

130,0

Đường số 57

4

B1-13

687

15

ODT

5*26

130,0

Đường số 57

5

B1-15

689

15

ODT

5*26

130,0

Đường số 57

6

B1-16

690

15

ODT

5*26

130,0

Đường số 57

7

B1-17

691

15

ODT

5*26

130,0

Đường số 57

8

B1-18

692

15

ODT

5*26

130,0

Đường số 57

9

B1-19

693

15

ODT

5*26

130,0

Đường số 57

10

B1-20

694

15

ODT

5*26

130,0

Đường số 57

11

B1-21

695

15

ODT

5*26

130,0

Đường số 57

12

B1-22

696

15

ODT

5*26

130,0

Đường số 57

13

B1-23

697

15

ODT

5*26

130,0

Đường số 57

14

B1-24

698

15

ODT

5*26

130,0

Đường số 57

15

B1-25

699

15

ODT

5*26

130,0

Hẻm KT - 57

1.950,0

VI

Lô B3

15

1

B3-14

958

ODT

5*25.25

126,20

Đường số 62

2

B3-15

959

ODT

5*25.25

126,20

Đường số 62

3

B3-16

960

ODT

5*25.25

126,20

Đường số 62

4

B3-17

961

ODT

5*25.25

126,20

Đường số 62

5

B3-18

962

ODT

5*25.25

126,20

Đường số 62

6

B3-19

963

ODT

5*25.25

126,20

Đường số 62

7

B3-20

964

ODT

5*25.25

126,20

Đường số 62

8

B3-21

965

ODT

5*25.25

126,20

Đường số 62

9

B3-22

966

ODT

5*25.25

126,20

Đường số 62

10

B3-23

967

ODT

5*25.25

126,20

Đường số 62

11

B3-24

968

ODT

5*25.25

126,20

Đường số 62

12

B3-25

969

ODT

5*25.25

126,20

Hẻm KT- 62

13

B3-26

937

ODT

8.75*21.25-12.5

173,70

Lô góc -6 + 62

14

B3-35

1724

ODT

5*26

130,00

Hẻm KT - 59

15

B3-36

939

ODT

5*26

130,00

Đường số 59

1.948,10

VII

Lô B4

15

1

B4-4

ODT

5*21.5

107,5

Đường số 9

2

B4-7

ODT

10*21.5-12.5

202,5

Lô góc -9 + 63

3

B4-8

ODT

5*22

110,0

Hẻm KT - 63

4

B4-9

ODT

5*22

110,0

Đường số 63

5

B4-10

ODT

5*22

110,0

Đường số 63

6

B4-11

ODT

5*22

110,0

Đường số 63

7

B4-12

ODT

5*22

110,0

Đường số 63

8

B4-13

ODT

5*22

110,0

Đường số 63

9

B4-14

ODT

5*22

110,0

Đường số 63

10

B4-15

ODT

5*22

110,0

Đường số 63

11

B4-16

ODT

5*22

110,0

Đường số 63

12

B4-17

ODT

5*22

110,0

Đường số 63

13

B4-18

ODT

5*22

110,0

Đường số 63

14

B4-19

ODT

5*22

110,0

Đường số 63

15

B4-20

ODT

5*22

110,0

Đường số 63

1.740,0

CỘNG

80

9.832,1