(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Đại An thông báo tổ chức đấu giá tài sản vào ngày 24/10/2019 do Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Ea H’leo ủy quyền như sau:
Ngày 24/10/2019, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk ảnh 1
Ngày 24/10/2019, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk ảnh 2
Ngày 24/10/2019, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk ảnh 3
Ngày 24/10/2019, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk ảnh 4