(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Ngãi thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 24/10/2019 do Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng và Phát triển quỹ đất thành phố Quảng Ngãi ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Ngãi thuộc Sở Tư pháp (sau đây được gọi tắt là Trung tâm); địa chỉ: Số 15, đường Nguyễn Thiệu, phường Nghĩa Chánh, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

Người có tài sản đấu giá: Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng và Phát triển quỹ đất thành phố Quảng Ngãi; địa chỉ: Số 62, đường Phạm Văn Đồng và số 09, đường Cao Bá Quát, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất đối với 36 lô đất ở thuộc Dự án: Khu dân cư Nghĩa Phú (giai đoạn 1), xã Nghĩa Phú, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

1. Ký hiệu lô đất, diện tích, giá khởi điểm, tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá và bước giá của từng lô đất đưa ra đấu giá: 

TT

Lô đất

Diện tích (m2)

Giá khởi điểm
(đồng)

Tiền đặt trước
(đồng)

Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá (đồng)

Bước giá (đồng)

1

15

125,0

942.000.000

188.000.000

500.000

10.000.000

2

16

125,0

942.000.000

188.000.000

500.000

10.000.000

3

17

125,0

942.000.000

188.000.000

500.000

10.000.000

4

18

125,0

942.000.000

188.000.000

500.000

10.000.000

5

19

125,0

942.000.000

188.000.000

500.000

10.000.000

6

20

125,0

942.000.000

188.000.000

500.000

10.000.000

7

21

125,0

942.000.000

188.000.000

500.000

10.000.000

8

22

125,0

942.000.000

188.000.000

500.000

10.000.000

9

23

125,0

942.000.000

188.000.000

500.000

10.000.000

10

24

125,0

942.000.000

188.000.000

500.000

10.000.000

11

25

125,0

942.000.000

188.000.000

500.000

10.000.000

12

26

125,0

942.000.000

188.000.000

500.000

10.000.000

13

27

125,0

942.000.000

188.000.000

500.000

10.000.000

14

28

125,0

942.000.000

188.000.000

500.000

10.000.000

15

29

125,0

942.000.000

188.000.000

500.000

10.000.000

16

30

125,0

942.000.000

188.000.000

500.000

10.000.000

17

31

125,0

942.000.000

188.000.000

500.000

10.000.000

18

32

125,0

942.000.000

188.000.000

500.000

10.000.000

19

33

125,0

942.000.000

188.000.000

500.000

10.000.000

20

34

295,1

2.335.000.000

467.000.000

500.000

10.000.000

21

35

150,0

934.000.000

186.000.000

500.000

10.000.000

22

36

150,0

934.000.000

186.000.000

500.000

10.000.000

23

37

150,0

934.000.000

186.000.000

500.000

10.000.000

24

38

162,5

1.062.000.000

212.000.000

500.000

10.000.000

25

39

150,0

830.000.000

166.000.000

500.000

10.000.000

26

40

150,0

830.000.000

166.000.000

500.000

10.000.000

27

41

150,0

830.000.000

166.000.000

500.000

10.000.000

28

42

150,0

830.000.000

166.000.000

500.000

10.000.000

29

43

150,0

830.000.000

166.000.000

500.000

10.000.000

30

44

150,0

830.000.000

166.000.000

500.000

10.000.000

31

45

150,0

830.000.000

166.000.000

500.000

10.000.000

32

46

150,0

830.000.000

166.000.000

500.000

10.000.000

33

47

150,0

830.000.000

166.000.000

500.000

10.000.000

34

48

150,0

830.000.000

166.000.000

500.000

10.000.000

35

49

150,0

830.000.000

166.000.000

500.000

10.000.000

36

50

230,7

1.340.000.000

268.000.000

500.000

10.000.000

Tổng cộng

5.163,3

34.567.000.000

6.903.000.000

18.000.000

Giá khởi điểm của từng lô đất chưa bao gồm lệ phí trước bạ theo giá trúng đấu giá và phí, lệ phí cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định.

2. Thời hạn, địa điểm xem thực tế, thực địa các lô đất: Từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến ngày 21/10/2019 (trong giờ hành chính) tại thực địa 36 lô đất ở thuộc dự án Khu dân cư Nghĩa Phú (giai đoạn 1), xã Nghĩa Phú, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

3. Thời gian, địa điểm bán/mua hồ sơ tham gia đấu giá:

- Tại Trung tâm: Từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến 11 giờ 00 phút, ngày 21/10/2019 (trong giờ hành chính).

- Tại Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng và Phát triển quỹ đất thành phố Quảng Ngãi: Từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến 11 giờ 00 phút, ngày 21/10/2019 (trong giờ hành chính).

- Tại UBND xã Nghĩa Phú: Từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến 11 giờ 00 phút, ngày 21/10/2019 (trong giờ hành chính).

4. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Sau khi mua hồ sơ tham gia đấu giá thì người tham gia đấu giá hoàn chỉnh hồ sơ và nộp hồ sơ tham gia đấu giá cho Trung tâm:

4.1. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ tham gia đấu giá:

- Tại Trung tâm: Từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến 11 giờ 00 phút, ngày 21/10/2019 (trong giờ hành chính).

- Tại Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng và Phát triển quỹ đất thành phố Quảng Ngãi: Từ 07 giờ 00 phút đến 11 giờ 00 phút, ngày 21/10/2019 (trong giờ hành chính).

- Tại UBND xã Nghĩa Phú: Từ 07 giờ 00 phút đến 11 giờ 00 phút, ngày 21/10/2019 (trong giờ hành chính).

4.2. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân có đủ điều kiện theo quy định của Luật Đất đai năm 2013 và Luật Đấu giá tài sản năm 2016 có nhu cầu tham gia đấu giá.

4.3. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Người tham gia đấu giá mua Hồ sơ tham gia đấu giá phải nghiên cứu kỹ Quy chế cuộc đấu giá, các điều kiện đã nêu trong Đơn đề nghị đăng ký tham gia đấu giá quyền sử dụng đất theo mẫu do Trung tâm phát hành (có đóng dấu treo của Trung tâm, không được sử dụng hồ sơ phô tô), ghi đầy đủ, cụ thể, chi tiết các nội dung nêu trong Đơn đề nghị đăng ký tham gia đấu giá quyền sử dụng đất và nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá cho Trung tâm. Mỗi Hồ sơ gồm:

- Đơn đề nghị đăng ký tham gia đấu giá quyền sử dụng đất;

- Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu Sổ Hộ khẩu, Giấy Chứng minh nhân dân;

- Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu Giấy Chứng nhận kết hôn (nếu là vợ chồng đăng ký);

- Giấy ủy quyền (nếu có).

5. Thời gian, địa điểm và Phương thức nộp tiền đặt trước:

- Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước: Từ ngày 21/10/2019 đến 11 giờ 00 phút, ngày 23/10/2019 (trong giờ hành chính).

- Phương thức nộp tiền đặt trước: Chuyển/nộp vào tài khoản của Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng và Phát triển quỹ đất thành phố Quảng Ngãi vào số: 5701.000.4039746 mở tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Quảng Ngãi (BIDV Quảng Ngãi); địa chỉ: Số 56, đường Hùng Vương, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

Trường hợp người tham gia đấu giá chuyển khoản số tiền đặt trước thì số tiền này phải đảm bảo được chuyển vào số tài khoản của Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng và Phát triển quỹ đất thành phố Quảng Ngãi đến 11 giờ 00 phút ngày 23/10/2019. Nếu quá thời hạn trên, số tiền đặt trước của người tham gia đấu giá chưa vào tài khoản của Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng và Phát triển quỹ đất thành phố Quảng Ngãi thì xem như người tham gia đấu giá chưa nộp tiền đặt trước và không đủ điều kiện tham gia đấu giá.

Ghi chú: Ngay sau khi nộp tiền đặt trước, người tham gia đấu giá phải cung cấp chứng từ nộp tiền đặt trước cho Trung tâm (bản photo) để hoàn tất thủ tục và nhận giấy mời tham gia đấu giá trước khi đấu giá.

Trường hợp người tham gia đấu giá không cung cấp chứng từ nộp tiền đặt trước cho Trung tâm thì xem như người tham gia đấu giá chưa hoàn tất thủ tục trước khi đấu giá.

6. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Ngày 24/10/2019 (thứ Năm) tại UBND xã Nghĩa Phú:

- Buổi sáng bắt đầu lúc 08 giờ 00 phút;

- Buổi chiều bắt đầu lúc 14 giờ 00 phút.

7. Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.

8. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

Hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu và muốn biết cụ thể, chi tiết liên hệ trực tiếp tại các địa chỉ:

- Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng và Phát triển quỹ đất thành phố Quảng Ngãi; địa chỉ: Số 62, đường Phạm Văn Đồng và số 09, đường Cao Bá Quát, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

- Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Ngãi; địa chỉ: Số 15, đường Nguyễn Thiệu, phường Nghĩa Chánh, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi; điện thoại: 0255.3828925, 3837018, 3837015, 3837266./.

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Ngãi thông báo tạm dừng bán đấu giá tài sản

Ngày 24/10/2019, đấu giá quyền sử dụng 36 lô đất tại thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi ảnh 1