(BĐT) - Báo Đấu thầu tiếp nhận 453 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (http://muasamcong.mpi.gov.vn) ngày 24/10/2019. 
Ngày 24/10: 2/453 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

Ngày 24/10: 2/453 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

Trong đó, có 451 thông tin hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 02 thông tin không hợp lệ chưa được đăng tải. 

Các thông tin không hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là:

Thời gian dự kiến phát hành HSMT sai quy định: Sở Xây dựng tỉnh Hòa Bình đăng tải thông báo mời thầu đối với dự án đầu tư có sử dụng đất “Dự án Khu nhà ở tại xã Hòa Sơn (Tân Hòa Garden), huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình” (Số thông báo là : 20191064617 - 00, thời điểm đăng tải: 08 giờ 55 ngày 24/10/2019) dự kiến phát hành HSMT từ 09 giờ 00 ngày 28/10/2019. Đơn vị này cần biết, theo Điểm b Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, HSMT, được phát hành sau 03 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên đăng tải TBMT đến trước thời điểm đóng thầu.

Không nêu rõ địa chỉ phát hành HSMT: Công ty TNHH MTV Đầu tư Sơn Hải (tỉnh Kiên Giang) đăng tải TBMT (số thông báo là: 20191064016 - 00) không nêu rõ địa chỉ phát hành HSMT. Đơn vị này cần biết, theo Chỉ thị số 47/CT-TTg ngày 27/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu trong các dự án đầu tư phát triển và hoạt động mua sắm thường xuyên sử dụng vốn nhà nước nêu rõ: Khi tổ chức lựa chọn nhà thầu, bắt buộc phải ghi rõ thông tin tên, số điện thoại, địa chỉ bên mời thầu, số điện thoại của cán bộ phụ trách phát hành HSMT/HSYC. Trường hợp sử dụng tư vấn đấu thầu để hỗ trợ việc phát hành HSMT/HSYC, thì có thể bổ sung thêm thông tin, số điện thoại, địa chỉ của tư vấn đấu thầu. Việc phát hành HSMT/HSYC được thực hiện ở cả địa chỉ của chủ đầu tư, bên mời thầu và tư vấn đấu thầu (nếu có).

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.