(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Quốc gia thông báo đấu giá tài sản vào ngày 24/1/2022 do Chi cục Thi hành án dân sự quận Ngũ quận Hà Đông ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh Quốc gia

Địa chỉ: Số 71 ngõ 125 đường Tân Xuân, TDP Tân Xuân 1, phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội

Số điện thoại: 02432121723

Tên người có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án dân sự quận Ngũ quận Hà Đông

Địa chỉ: Lô 3, Thửa 8, Khu Trung tâm hành chính mới, Phường Hà Cầu, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

Ngày 24/1/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại quận Hà Đông, Hà Nội ảnh 1

Thời gian nộp tiền đặt trước:

Bắt đầu: 08:00 19/01/2022

Kết thúc: Kết thúc: 17:00 21/01/2022

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: 08:00 24/12/2021 - 17:00 21/01/2022

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức có nhu cầu mua tài sản thực hiện mua, nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá tại Trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia; Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Không thuộc các trường hợp không được tham gia đấu giá (theo quy định tại Khoản 4 Điều 38 của Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016); Đáp ứng các điều kiện khác theo quy định của pháp luật có liên quan (nếu có)

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: 09:00 24/01/2022

Địa điểm: Trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc Gia, địa chỉ: Số 71 ngõ 125 đường Tân Xuân, TDP Tân Xuân 1, phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội