(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam tiếp tục thông báo đấu giá tài sản kê biên thi hành án vào ngày 24/01/2019 do Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Phủ Lý ủy quyền, cụ thể như sau:

Tài sản đấu giá, giá khởi điểm:  Tài sản kê biên thi hành án của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Phủ Lý đối với Công ty Cổ phần UDIC Kim Bình bao gồm toàn bộ nhà xưởng, công trình phụ trợ, dây chuyền sản xuất gạch không nung nằm trên thửa đất số 20, tờ bản đồ số 10 tại Cụm Tiểu thủ công nghiệp Kim Bình, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

Giá khởi điểm: 23.769.717.475 đồng (Bằng chữ: Hai mươi ba tỷ, bảy trăm sáu chín triệu, bảy trăm mười bảy nghìn, bốn trăm bảy mươi lăm đồng).

Thời gian xem tài sản: Từ ngày 17/01/2019 đến hết ngày 18/01/2019 trong giờ làm việc, tại nơi có tài sản.

Thời gian bán và tiếp nhận hồ sơ: Từ ngày 17/12/2018 đến hết 17h00’, ngày 21/01/2019 tại Trung tâm DV ĐG TS tỉnh Hà Nam.

Tiền mua hồ sơ đấu giá: 200.000 đồng/ 1hồ sơ (Hai trăm nghìn đồng).

Số tiền đặt trước: 3.000.000.000 đồng (Ba tỷ đồng). Người tham gia đấu giá lựa chọn một trong các hình thức: Chuyển khoản, hoặc bằng bảo lãnh Ngân hàng trong thời gian từ  07h30’, ngày 21/01/2019 đến hết 17h00’, ngày 23/01/2019.

Thời gian đấu giá: 14h00’, ngày 24/01/2019 (thứ Năm).

Địa điểm đấu giá: Hội trường tầng 5, Sở Tư pháp Hà Nam.

Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá tài sản bằng hình thức bỏ phiếu trực tiếp theo phương thức trả giá lên tại cuộc đấu giá.

Mọi chi tiết cụ thể xin liên hệ theo địa chỉ: Trung tâm DV ĐG TS - Tầng 3, Sở Tư pháp tỉnh Hà Nam, Đường Lê Chân, Phường Lê Hồng Phong, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam để được hướng dẫn. Điện thoại: 02263.845.968.