(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Quốc gia thông báo đấu giá tài sản vào ngày 24/05/2021 do Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia ủy quyền như sau:

1. Tài sản đấu giá, giá khởi điểm:

1.1. Lô 01 xe ô tô con: (Chi tiết tại danh mục tài sản kèm theo).

- Giá khởi điểm: 50.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm mươi triệu đồng).

1.2. Lô máy móc, thiết bị chuyên dùng:

- Số lượng: 34 danh mục (Chi tiết tại danh mục tài sản kèm theo).

- Giá khởi điểm: 8.171.000 đồng (Bằng chữ: Tám triệu, một trăm bảy mươi mốt nghìn đồng).

1.3. Lô thiết bị văn phòng:

- Số lượng: 130 danh mục (Chi tiết tại danh mục tài sản kèm theo).

- Giá khởi điểm: 5.923.000 đồng (Bằng chữ: Năm triệu, chín trăm hai mươi ba nghìn đồng).

Tổng khởi điểm: 64.094.000 đồng (Bằng chữ: Sáu mươi tư triệu, không trăm chín mươi tư nghìn đồng).

Giá khởi điểm chưa bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí. Tài sản đấu giá đấu giá được giao tại nơi bảo quản tài sản đấu giá. Người trúng đấu giá chịu chi phí thuê phương tiện, công cụ, trang thiết bị, nhân lực để vận chuyển, di dời tài sản đấu giá và phải chịu các loại thuế, phí, lệ phí, các nghĩa vụ tài chính khác (nếu có) liên quan đến việc nộp phí đường bộ, lệ phí trước bạ, chi phí chuyển quyền sở hữu, sử dụng tài sản đấu giá theo quy định của pháp luật.

Chi phí lưu kho bãi, phí phạt nguội (nếu có) trước thời điểm bàn giao xe cho người trúng đấu giá do Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia chịu.

Tài sản đấu giá được bán trọn gói, không bán riêng lẻ từng lô, từng loại tài sản.

2. Nơi bảo quản tài sản đấu giá: Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia, địa chỉ: 65 Phạm Thận Duật, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

3. Tiền đặt trước: 12.000.000 đồng/01 hồ sơ tham gia đấu giá (Bằng chữ: Mười hai triệu đồng).

4. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 150.000 đồng/01 hồ sơ tham gia đấu giá (Bằng chữ: Một trăm năm mươi nghìn đồng).

5. Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu gián tiếp, theo phương thức trả giá lên.

6. Người có tài sản đấu giá: Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia, địa chỉ: 65 Phạm Thận Duật, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

7. Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia, địa chỉ: Số 71 ngõ 125 đường Tân Xuân, TDP Tân Xuân 1, phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

Kế hoạch đấu giá tài sản cụ thể:

- Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức tham gia đấu giá: Mọi cá nhân, tổ chức đủ điều kiện theo quy định của Luật Đấu giá tài sản ngày 17/11/2016 và các quy định của pháp luật có liên quan, mua và nộp hồ sơ tham gia đấu giá từ ngày 06/5/2021 đến ngày 21/5/2021 (trong giờ hành chính) tại trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia, địa chỉ: Số 71 ngõ 125 đường Tân Xuân, TDP Tân Xuân 1, phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội - Điện thoại: 024.32121723 - 0916.428728.

- Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày 19/5/2021 đến ngày 20/5/2021 (trong giờ hành chính) tại nơi bảo quản tài sản đấu giá.

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Trong thời hạn 03 ngày làm việc (Ngày 19, 20, 21/5/2021). Tiền đặt trước nộp vào tài khoản theo thông tin:

+ Đơn vị hưởng: Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia;

+ Số tài khoản: 42710006399399 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) - Chi nhánh Quang Minh.

+ Nội dung nộp tiền đặt trước: Ví dụ {Ông Nguyễn Văn A nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá tài sản theo Thông báo số 41/2021}.

- Thời gian, địa điểm tổ chức buổi công bố giá: 09 giờ 00 phút ngày 24/5/2021 tại trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia, địa chỉ: Số 71 ngõ 125 đường Tân Xuân, phường Xuân Đỉnh, TDP Tân Xuân 1, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội./.

DANH MỤC TÀI SẢN ĐẤU GIÁ

Ngày 24/05/2021, đấu giá xe ô tô con và máy móc, thiết bị chuyên dùng tại Hà Nội ảnh 1
Ngày 24/05/2021, đấu giá xe ô tô con và máy móc, thiết bị chuyên dùng tại Hà Nội ảnh 2
Ngày 24/05/2021, đấu giá xe ô tô con và máy móc, thiết bị chuyên dùng tại Hà Nội ảnh 3
Ngày 24/05/2021, đấu giá xe ô tô con và máy móc, thiết bị chuyên dùng tại Hà Nội ảnh 4
Ngày 24/05/2021, đấu giá xe ô tô con và máy móc, thiết bị chuyên dùng tại Hà Nội ảnh 5
Ngày 24/05/2021, đấu giá xe ô tô con và máy móc, thiết bị chuyên dùng tại Hà Nội ảnh 6
Ngày 24/05/2021, đấu giá xe ô tô con và máy móc, thiết bị chuyên dùng tại Hà Nội ảnh 7
Ngày 24/05/2021, đấu giá xe ô tô con và máy móc, thiết bị chuyên dùng tại Hà Nội ảnh 8
Ngày 24/05/2021, đấu giá xe ô tô con và máy móc, thiết bị chuyên dùng tại Hà Nội ảnh 9
Ngày 24/05/2021, đấu giá xe ô tô con và máy móc, thiết bị chuyên dùng tại Hà Nội ảnh 10
Ngày 24/05/2021, đấu giá xe ô tô con và máy móc, thiết bị chuyên dùng tại Hà Nội ảnh 11
Ngày 24/05/2021, đấu giá xe ô tô con và máy móc, thiết bị chuyên dùng tại Hà Nội ảnh 12