(BĐT) - Báo Đấu thầu tiếp nhận 500 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (http://muasamcong.mpi.gov.vn) ngày 24/5/2019. 
Ngày 24/05: 1/500 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

Ngày 24/05: 1/500 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

Trong đó, có 499 thông tin hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 01 thông tin không hợp lệ chưa được đăng tải. 

Thông tin không hợp lệ nêu trên có lỗi cụ thể là: 

Áp dụng sai loại gói thầu: Công ty Điện lực Hậu Giang (tỉnh Hậu Giang) đăng tải thông báo mời chào hàng cạnh tranh Gói thầu Sửa chữa “xe tải cẩu 5T Hino, xe tải cẩu 3.5T Hino, xe Isuzu, xe Ford Ranger, xe Ford Ranger, xe Ford Transit” (Số thông báo: 20190421952 - 00), nêu loại gói thầu xây lắp. Đơn vị này cần biết, theo Khoản 13 Điều 4 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, xây lắp gồm những công việc thuộc quá trình xây dựng và lắp đặt công trình, hạng mục công trình.

Thông tin chi tiết về trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.