(BĐT) - Báo Đấu thầu tiếp nhận và xử lý 322 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến trong ngày 24/3/2017. 
Ngày 24/03: Có 5/322 phiếu đăng ký không hợp lệ

Ngày 24/03: Có 5/322 phiếu đăng ký không hợp lệ

Trong đó, có 317 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 05 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải. 

Các phiếu đăng ký không hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là: 

Thời gian phát hành HSYC sai quy định: Trong các phiếu đăng ký TBMCH, Ban Quản lý công trình Nâng cấp mở rộng nghĩa trang liệt sỹ huyện Kim Bôi (tỉnh Hòa Bình) dự kiến phát HSYC từ ngày 31/3/2017 đến 08 giờ ngày 07/4/2017; Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn dự kiến phát hành HSYC từ ngày 31/3/2017 đến ngày 10/4/2017, trong khi đóng thầu ngày 13/4/2017; Công ty CP Dược Hậu Giang (TP. Cần Thơ) dự kiến phát hành HSYC từ ngày 03/4/2017 đến 09 giờ ngày 10/4/2017. Các đơn vị này cần biết, theo Điểm đ Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, thời gian chuẩn bị HSĐX tối thiểu là 5 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên HSYC được phát hành đến ngày có thời điểm đóng thầu. 

Thời gian phát hành HSMT sai quy định: Trong phiếu đăng ký TBMT, Ban Quản lý các dự án chuyên ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Ninh Thuận dự kiến phát HSMT từ ngày 28/3/2017; UBND xã Khánh Lộc (huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) thông báo mời thầu gói thầu xây lắp quy mô nhỏ, dự kiến phát hành HSMT từ ngày 31/3/2017 đến 08 giờ 30 ngày 07/4/2017, trong khi đóng thầu ngày 11/4/2017. Đơn vị này cần biết, theo Điểm b Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, HSMT được phát hành sau 3 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên đăng tải TBMT và được phát hành đến trước thời điểm đóng thầu. 

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.