Ngày 2/3/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Thuận thông báo đấu giá: Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đứng tên ông Hán Hùng Đông là tài sản bảo đảm cho nghĩa vụ trả nợ của Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Hoàng Gia tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam-Chi nhánh tỉnh Ninh Thuận vào ngày 2/3/2020 như sau:

1. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thuộc thửa số 79, tờ bản đồ số 24 tọa lạc tại số 03 đường Pi Năng Tắc, khu phố 4, phường Phước Mỹ, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận đứng tên ông Hán Hùng Đông, cụ thể như sau:

a) Đất ở: Diện tích là 371,2 m2. Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng. Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị. Thời hạn sử dụng: Lâu dài. Nguồn gốc sử dụng: Nhận chuyển nhượng đất được công nhận quyền sử dụng đất như giao đất có thu tiền sử dụng đất.

b) Nhà ở: Loại nhà ở: Nhà ở riêng lẻ. Diện tích xây dựng 169 m2. Diện tích sàn 654,4 m2. Nhà cấp II B.

Thửa đất có 28 m2 thuộc hành lang bảo vệ an toàn công trình đường Pi Năng Tắc.

Tình trạng pháp lý: Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CC 774885 do UBND thành phố Phan Rang-Tháp Chàm cấp ngày 30/12/2016 (Số vào sổ cấp giấy chứng nhận: CH05475).

2. Giá khởi điểm: 4.642.687.000 đồng (Bốn tỷ sáu trăm bốn mươi hai triệu sáu trăm tám mươi bảy ngàn đồng). Giá này chưa bao gồm thuế, phí (nếu có).

3. Bước giá: 69.600.000 đồng (Sáu mươi chín triệu sáu trăm ngàn đồng)/lần trở lên.

4. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước

a) Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/bộ.

b) Tiền đặt trước: 928.500.000 đồng (Chín trăm hai mươi tám triệu năm trăm ngàn đồng).

Tiền đặt trước nộp vào tài khoản số 4900201008420 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản mở tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam-Chi nhánh tỉnh Ninh Thuận (từ ngày 27/02/2020 đến 16 giờ 30 phút ngày 28/02/2020).

5. Thời gian bán hồ sơ tham gia đấu giá: từ ngày 07/02/2020 đến 16 giờ 30 phút ngày 28/02/2020 trong giờ hành chính tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản (Địa chỉ: 94 đường 16 tháng 4, phường Mỹ Hải, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận).

6. Thời gian và địa điểm xem tài sản: Từ ngày 07/02/2020 đến ngày 28/02/2020 trong giờ hành chính tại nơi có tài sản tọa lạc (03 đường Pi Năng Tắc, khu phố 4, phường Phước Mỹ, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận).

7. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá

a) Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: từ ngày 07/02/2020 đến 16 giờ 30 phút ngày 28/02/2020 trong giờ hành chính tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Thuận.

b) Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Đơn đăng ký tham gia đấu giá (mẫu do Trung tâm phát hành);

- Giấy CMND và Sổ hộ khẩu của người tham gia đấu giá (bản photocopy); kèm theo bản gốc để đối chiếu.

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, nếu là doanh nghiệp (bản sao có chứng thực);

- Chứng từ nộp tiền đặt trước, biên lai thu tiền bán hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá (photocopy);

- Giấy uỷ quyền (nếu uỷ quyền) cho người khác thay mình tham gia đấu giá (có chứng thực của cơ quan tổ chức có thẩm quyền, nộp trước khi tổ chức cuộc đấu giá).

8. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá:

a) Thời gian tổ chức đấu giá: vào hồi 15 giờ 00 phút ngày 02/3/2020 (Chiều thứ hai).

b) Địa điểm tổ chức đấu giá: tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản (Địa chỉ: Số 94 đường 16 tháng 4, phường Mỹ Hải, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận).

9. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên. Chi tiết xem tại Điều 10 Quy chế cuộc đấu giá số 33/QC-TTDVĐGTS ngày 06/02/2020.

Địa chỉ liên hệ để biết thêm chi tiết: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Thuận, số 94 đường 16 tháng 4, phường Mỹ Hải, Tp. Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận. Điện thoại: 0259.3838038. (kèm theo Quy chế cuộc đấu giá số 33/QC-TTDVĐGTS ngày 06/02/2020)

Chuyên đề

Kết nối đầu tư