Ngày 23/11/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Tiên Phong thông báo đấu giá tài sản vào ngày 23/11/2022 do Chi cục Thi hành án dân sự huyện Vĩnh Hưng ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh Tiên Phong

Địa chỉ: ${orgAddress}

Số điện thoại:

Tên Người có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án dân sự huyện Vĩnh Hưng

Địa chỉ: ${ownerAddress}

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

STT

Tên tài sản

Số lượng

Chất lượng tài sản

Nơi có tài sản

Giá khởi điểm

Tiền đặt trước

1

Quyền sử dụng đất và cây trồng trên đất thuộc thửa số 455, diện tích 2.843 m2 , đất LUC, và thửa số 776 diện tích 22.162 m2 , đất RSX (thực tế là đất lúa),cùng tờ bản đồ số 03, tọa lạc tại xã Tuyên Bình Tây, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long Anxã Tuyên Bình Tây, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An

1,370,813,129

274,162,626

Thời gian nộp tiền đặt trước:

Bắt đầu: 08:00 18/11/2022

Kết thúc: Kết thúc: 16:00 22/11/2022

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: 08:00 13/10/2022 - 16:00 18/11/2022

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Địa điểm đăng ký: tại Công ty Đấu giá Hợp danh Tiên Phong, ( địa chỉ: Số 276 Quốc Lộ 62, p.2, Tp.Tân An, Long An). Điều kiện và cách thức đăng ký: Tất cả khách hàng có nhu cầu, có khả năng tài chính được tham gia đăng ký khi tuân thủ quy định tại điều 38 của Luật đấu giá tài sản 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 của điều 38 của Luật này.¬ Có đơn đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu do Công ty Đấu giá Hợp danhTiên Phong ban hành; kèm theo bản sao y giấy chứng minh nhân dân và hộ khẩu,… nộp tiền hồ sơ, tiền đặt trước tham gia đấu giá theo đúng quy định.- Tài sản là đất lúa nên khách hàng đăng ký tham gia đấu giá phải có giấy xác nhận trực tiếp canh tác đất nông nghiệp và có nguồn thu nhập ổn định từ sản xuất nông nghiệp tại địa phương do Ủy ban nhân dân xã, phường xác nhận (tại nơi có đất và nơi cư trú- nếu đất không cùng nơi cư trú).

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: 09:30 23/11/2022

Địa điểm: 276 Quốc Lộ 62, phường 2, Tp.Tân An, tỉnh Long An

Chuyên đề

Kết nối đầu tư