Ngày 23/11/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Định thông báo đấu giá tài sản vào ngày 23/11/2020 do Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Bình Phước ủy quyền như sau:

Căn cứ hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 06/HĐ-DVĐGTS ngày 22/10/2020 giữa Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước với Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Bình Phước;

1/ Tổ chức đấu giá: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước

Địa chỉ: Đường Trần Hưng Đạo, Tân Phú, Đồng Xoài, Bình Phước

2/ Người có tài sản đấu giá: Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Bình Phước

Địa chỉ: Số 735 Quốc lộ 14, Phường Tân Bình, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.

3/ Tài sản đấu giá là:

+ Đấu giá riêng lẻ từng lô ( thửa) đối Quyền sử dụng đất 360 lô (thửa) khu dân cư Phú Thịnh: Bao gồm: 21 lô Khu BT-9A, 19 lô Khu BT-9, 07 lô Khu BT-12, 42 lô Khu BT-10; 18 lô Khu BT - 11; 16 lô Khu BT – 11A; 15 lô khu BT – 1; 13 lô khu BT – 2; 29 lô khu BT – 3; 25 lô khu BT – 4; 24 lô khu BT – 6; 38 lô khu BT – 7; 44 lô khu BT – 8; 11 lô khu BT – 5; 20 lô khu LK – 2; 18 lô LK – 4.

Tổng diện tích: 74.908,3 m2

Tổng giá khởi điểm: 640.792.461.100 đồng

Hình thức sử dụng: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất.

Thời gian sử dụng: Sử dụng ổn định lâu dài

+ Đấu giá cụm đối với khu TM – 2 (Đường D9, N1, D8 và N2) và khu đất bãi xe (Đường N1, D8 và N2)

Tổng diện tích: 4.490,9 m2

Tổng giá khởi điểm: 33.095.691.000 đồng

Hình thức sử dụng: Nhà nước cho thuê đất trả tiền 01 lần thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất.

Thời gian sử dụng đất: 50 năm (năm mươi) năm kể từ ngày UBND tỉnh ban hành quyết định phế duyệt kết quả trúng đấu giá QSDĐ.

Vị trí: Khu đất tọa lạc tại phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.

4/ Tổng giá khởi điểm: 673.888.152.100 đồng (Sáu trăm bảy mươi ba tỷ, tám trăm tám mươi tám triệu, một trăm năm mươi hai ngàn, một trăm đồng).

5/ Thời gian địa điểm cung cấp và tiếp nhận hồ sơ: Từ ngày 23/10/2020 đến 17 giờ 00 phút ngày 20/11/2020, tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước

6/ Thời gian xem tài sản: Từ ngày 26/10/2020 đến ngày 28/10/2020 (trong giờ hành chính). Liên hệ đ/c Phúc (0898692969) để được hướng dẫn xem tài sản.

7/ Thời gian, địa điểm, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng đăng ký trực tiếp từ ngày 23/10/2020 đến 17 giờ 00 phút ngày 20/11/2020, tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước.

8/ Thời gian và địa điểm đấu giá: 08 giờ 30 phút ngày 23/11/2020, tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước.

9/ Tiền đặt trước: 20% giá khởi điểm của tài sản. Thời gian thu tiền đặt trước là đến 17 giờ 00 phút ngày 20/11/2020. Tuy nhiên người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước trước thời gian trên là hoàn toàn tự nguyện và phải thỏa thuận bằng văn bản với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định của Luật đấu giá tài sản.

10/ Tiền hồ sơ tham gia: 500.000 đồng (Năm trăm ngàn đồng)/ lô đối với đất ở và 1.000.000đồng (Một triệu đồng)/ hs đối với đất thương mại dịch vụ.

11/ Hình thức đấu giá: bằng hình thức bỏ phiếu kín trực tiếp, nhiều vòng tại cuộc đấu giá.

12/ Phương thức đâu giá: trả giá lên.

13/ Bước giá: 01% trên giá khởi điểm của từng vòng đấu.

14/ Đối tượng, điều kiện tham gia đấu giá:

14.1. Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định của luật đất đai, có nhu cầu sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư hoặc làm nhà ở theo quy hoạch đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Đồng thời không thuộc các trường hợp người không được tham gia đấu giá quy định tại Khoản 4, Điều 38, Luật đấu giá tài sản năm 2016.

14.2. Điều kiện tham gia:

- Thuộc đối tượng tượng tham gia tại mục 14.1

- Có đơn tham gia đấu giá (theo mẫu do Trung tâm dịch vụ đấu giá phát hành)

- Bản sao Chứng minh nhân dân /thẻ căn cước công dân/ Hộ chiếu và hộ khẩu đối với người tham gia đấu giá là cá nhân, hộ gia đình.

- Bản sao Chứng minh nhân dân /thẻ căn cước công dân/ Hộ chiếu của người đại diện tổ chức và Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với người tham gia là tổ chức.

- Chứng từ nộp khoản tiền đặt trước (có bản chính để đối chiếu).

- Cam kết xem tài sản và nộp tiền trúng đấu giá đúng quy định

- Một hộ gia đình chỉ được một cá nhân tham gia đấu giá; một tổ chức chỉ được một đơn vị tham gia đấu giá; một đơn vị chỉ được một cá nhân đại diện tham gia đấu giá; có hai (02) doanh nghiệp trở lên thuộc cùng một (01) tổng công ty hoặc tập đoàn thì chỉ được một (01) doanh nghiệp tham gia đấu giá; tổng công ty hoặc tập đoàn với công ty thành viên, công ty mẹ và công ty con, doanh nghiệp liên doanh với một bên góp vốn trong liên doanh thì chỉ được một doanh nghiệp tham gia đấu giá. Nếu người đại diện theo pháp luật của tổ chức hoặc cá nhân không trực tiếp đăng ký tham gia đấu giá, tham gia đấu giá mà ủy quyền cho người khác thì phải có văn bản ủy quyền theo quy định của pháp luật.

Mọi tổ chức, cá nhân có nhu cầu xem chi tiết liên hệ tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước; Địa chỉ: Đường Trần Hưng Đạo, Tân Phú, Đồng Xoài, Bình Phước; ĐT: 02713.860216.

DANH SÁCH 360 LÔ (THỬA) VÀ CỤM KHU TM - 2, KHU ĐẤT BÃI XE KHU DÂN CƯ PHÚ THỊNH

Ngày 23/11/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước ảnh 1
Ngày 23/11/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước ảnh 2
Ngày 23/11/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước ảnh 3
Ngày 23/11/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước ảnh 4
Ngày 23/11/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước ảnh 5
Ngày 23/11/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước ảnh 6
Ngày 23/11/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước ảnh 7
Ngày 23/11/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước ảnh 8
Ngày 23/11/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước ảnh 9
Ngày 23/11/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước ảnh 10
Ngày 23/11/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước ảnh 11
Ngày 23/11/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước ảnh 12
Ngày 23/11/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước ảnh 13
Ngày 23/11/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước ảnh 14
Ngày 23/11/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước ảnh 15
Ngày 23/11/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước ảnh 16
Ngày 23/11/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước ảnh 17
Ngày 23/11/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước ảnh 18
Ngày 23/11/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước ảnh 19
Ngày 23/11/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước ảnh 20
Ngày 23/11/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước ảnh 21
Ngày 23/11/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước ảnh 22
Ngày 23/11/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước ảnh 23
Ngày 23/11/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước ảnh 24
Ngày 23/11/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước ảnh 25
Ngày 23/11/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước ảnh 26
Ngày 23/11/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước ảnh 27
Ngày 23/11/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước ảnh 28
Ngày 23/11/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước ảnh 29

Chuyên đề

Kết nối đầu tư