Ngày 23/10/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh số 5 - Quốc gia thông báo đấu giá tài sản vào ngày 23/10/2022 do Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Đan Phượng ủy quyền như sau:

Đơn vị có tài sản đấu giá: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Đan Phượng. Địa chỉ: Số 105 phố Tây Sơn, thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội. Điện thoại: 024.33.637.264.

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh số 5 - Quốc gia. Đ/c: Số 193 Hoàng Văn Thái, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội. ĐT: 024.37.622.619.

Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: 08h30’, ngày 23/10/2022 tổ chức đấu giá tại Nhà Thi đấu đa năng huyện Đan Phượng - Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện Đan Phượng. Địa chỉ: Thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội.

Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất tại các thửa đất thuộc xã Đan Phượng; xã Phương Đình, huyện Đan Phượng, TP. Hà Nội, cụ thể:

1. Khu Đồng Sậy - Trẫm Sau, xã Đan Phượng: 02 thửa đất với tổng diện tích 168,6 m2. Giá khởi điểm: Từ 45.000.000 đồng/ m2 đến 47.000.000 đồng/ m2 tùy từng thửa đất.

2. Khu Đệ Nhị, xã Phương Đình: 19 thửa đất với tổng diện tích 1.302,7 m2. Giá khởi điểm: Từ 31.000.000 đồng/ m2 đến 45.000.000 đồng/ m2 tùy từng thửa đất.

Chi tiết diện tích, tiền đặt trước tham gia đấu giá từng thửa đất theo hồ sơ mời đấu giá.

Thời gian tham khảo và nộp hồ sơ đăng ký đấu giá: Từ ngày 04/10/2022 đến 17h00, ngày 20/10/2022 (giờ hành chính).

Địa điểm tham khảo hồ sơ: Tại Trung tâm PTQĐ huyện Đan Phượng; Công ty Đấu giá hợp danh số 5 - Quốc gia.

Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Ttung tâm PTQĐ huyện Đan Phượng hoặc gửi hồ sơ theo hình thức gửi thư đảm bảo đến trụ sở Công ty Đấu giá hợp danh số 5 - Quốc gia.

Người tham gia đấu giá phải nộp khoản tiền đặt trước bằng 20% giá trị thửa đất tính theo giá khởi điểm đấu giá (thông tin số tiền đặt trước cụ thể quy định tại hồ sơ mời đấu giá).

Thời hạn nộp tiền đặt trước: Ngày 19/10/2022 đến 17h00, ngày 20/10/2022. Phương thức nộp tiền/ chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng (thông tin cụ thể tại hồ sơ mời đấu giá).

Tham khảo thông tin đấu giá tại Cổng thông tin điện tử quốc gia: https://dgts.moj.gov.vn hoặc Cổng thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội http://sotnmt.hanoi.gov.vn hoặc Cổng thông tin điện tử địa phương https://danphuong.hanoi.gov.vn.

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH SỐ 5 - QUỐC GIA

THÔNG BÁO ĐÍNH CHÍNH ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ

Đơn vị có tài sản đấu giá: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Đan Phượng. Đ/c: Số 105 phố Tây Sơn, thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội. ĐT: 024.33.637.264.

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh số 5 - Quốc gia. Đ/c: Số 193 Hoàng Văn Thái, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội. ĐT: 024.37.622.619.

Nội dung: Công ty Đấu giá hợp danh số 5 - Quốc gia xin thông báo về việc đính chính địa điểm tổ chức cuộc đấu giá QSD đất tại khu Đồng Sậy - Trẫm Sau (giai đoạn 3), xã Đan Phượng; khu Đệ Nhị, xã Phương Đình, huyện Đan Phượng tại thông báo số 1967/2022/TB, ngày 03/10/2022 và thông báo số 1968/2022/TB, ngày 03/10/2022 của Công ty Đấu giá hợp danh số 5 - Quốc gia, cụ thể như sau:

- Địa điểm tổ chức đấu giá: Hội trường - UBND xã Phương Đình. Địa chỉ: Đường 417, thôn Địch Trung, xã Phương Đình, huyện Đan Phượng, TP. Hà Nội.

Các nội dung khác đã được quy định, thông báo tại thông báo số 1967/2022/TB, ngày 03/10/2022 và thông báo số 1968/2022/TB, ngày 03/10/2022 của Công ty Đấu giá hợp danh số 5 - Quốc gia không thay đổi.

Tham khảo thông tin đấu giá QSD đất tại Cổng thông tin điện tử quốc gia: https://dgts.moj.gov.vn hoặc Cổng thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội: http://sotnmt.hanoi.gov.vn hoặc Cổng thông tin điện tử địa phương: https://www.danphuong.hanoi.gov.vn.

Chuyên đề

Kết nối đầu tư