(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế thông báo đấu giá tài sản vào ngày 23/9/2021 do Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế ủy quyền như sau:

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế tổ chức đấu giá thanh lý tài sản tại Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế

Ngày 23/9/2021, đấu giá thanh lý tài sản tại tỉnh Thừa Thiên Huế ảnh 1
Ngày 23/9/2021, đấu giá thanh lý tài sản tại tỉnh Thừa Thiên Huế ảnh 2
Ngày 23/9/2021, đấu giá thanh lý tài sản tại tỉnh Thừa Thiên Huế ảnh 3
Ngày 23/9/2021, đấu giá thanh lý tài sản tại tỉnh Thừa Thiên Huế ảnh 4
Ngày 23/9/2021, đấu giá thanh lý tài sản tại tỉnh Thừa Thiên Huế ảnh 5