(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh An Khang thông báo đấu giá tài sản vào ngày 23/9/2021 do UBND xã Thạnh Lộc, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang ủy quyền như sau:

Quyền thu tiền dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ Thạnh Lộc năm 2021

UBND xã Thạnh Lộc huyện Cai Lậy tỉnh Tiền Giang

Ngày 23/9/2021, đấu giá quyền thu tiền dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại tỉnh Tiền Giang ảnh 1
Ngày 23/9/2021, đấu giá quyền thu tiền dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại tỉnh Tiền Giang ảnh 2
Ngày 23/9/2021, đấu giá quyền thu tiền dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại tỉnh Tiền Giang ảnh 3
Ngày 23/9/2021, đấu giá quyền thu tiền dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại tỉnh Tiền Giang ảnh 4
Ngày 23/9/2021, đấu giá quyền thu tiền dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại tỉnh Tiền Giang ảnh 5