(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Lào Cai thông báo đấu giá tài sản vào ngày 23/9/2021 do Phòng Tài Chính - Kế hoạch huyện thành phố Lào Cai ủy quyền như sau:

Quyền sử dụng đất đối với 56 thửa đất thuộc dự án Khu dân cư đô thị Tiểu khu 20, phường Xuân Tăng, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai

Phòng Tài Chính - Kế hoạch huyện thành phố Lào Cai

Ngày 23/9/2021, đấu giá quyền sử dụng 56 thửa đất tại thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai ảnh 1
Ngày 23/9/2021, đấu giá quyền sử dụng 56 thửa đất tại thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai ảnh 2
Ngày 23/9/2021, đấu giá quyền sử dụng 56 thửa đất tại thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai ảnh 3
Ngày 23/9/2021, đấu giá quyền sử dụng 56 thửa đất tại thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai ảnh 4
Ngày 23/9/2021, đấu giá quyền sử dụng 56 thửa đất tại thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai ảnh 5