(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản - Sở tư pháp tỉnh Lạng Sơn thông báo đấu giá tài sản vào ngày 23/9/2021 do Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Chi Lăng ủy quyền như sau :

Quyền sử dụng đất đối với 20 lô đất tại khu dân cư thôn Nà Sèn, xã Mai Sao, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn

Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn

Ngày 23/9/2021, đấu giá quyền sử dụng 20 lô đất tại huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn ảnh 1
Ngày 23/9/2021, đấu giá quyền sử dụng 20 lô đất tại huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn ảnh 2
Ngày 23/9/2021, đấu giá quyền sử dụng 20 lô đất tại huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn ảnh 3
Ngày 23/9/2021, đấu giá quyền sử dụng 20 lô đất tại huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn ảnh 4
Ngày 23/9/2021, đấu giá quyền sử dụng 20 lô đất tại huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn ảnh 5