(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Lạc Việt thông báo đấu giá tài sản vào ngày 23/9/2021 do Viễn thông Bắc Ninh ủy quyền như sau:
Ngày 23/9/2021, đấu giá cáp đồng và ắc quy thanh lý tại tỉnh Bắc Ninh ảnh 1