(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Lạc Việt thông báo đấu giá tài sản vào ngày 23/9/2021 do Viễn thông Lai Châu ủy quyền như sau:
Ngày 23/9/2021, đấu giá cáp đồng thu hồi và các vật tư, dụng cụ tại tỉnh Lai Châu ảnh 1