(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh DHL thông báo đấu giá tài sản vào ngày 23/9/2021 do Công ty Cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc ủy quyền như sau:

04 lô xe ô tô đã qua sử dụng của công ty CP Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc

- Lô 1: 01 xe ô tô Toyota Camry 2.2, biển kiểm soát 98A-096.97;

- Lô 2: 01 xe ô tô Misubishi, biển kiểm soát 98A-095.10;

- Lô 3: 01 xe ô tô Mercedes, biển kiểm soát 98B-016.21;

- Lô 4: 04 xe ô tô tải đã hết niên hạn sử dụng.

Công ty Cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc

Ngày 23/9/2021, đấu giá 4 lô xe ô tô đã qua sử dụng tại tỉnh Bắc Giang ảnh 1
Ngày 23/9/2021, đấu giá 4 lô xe ô tô đã qua sử dụng tại tỉnh Bắc Giang ảnh 2
Ngày 23/9/2021, đấu giá 4 lô xe ô tô đã qua sử dụng tại tỉnh Bắc Giang ảnh 3
Ngày 23/9/2021, đấu giá 4 lô xe ô tô đã qua sử dụng tại tỉnh Bắc Giang ảnh 4
Ngày 23/9/2021, đấu giá 4 lô xe ô tô đã qua sử dụng tại tỉnh Bắc Giang ảnh 5