(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Bắc Nam thông báo đấu giá tài sản vào ngày 23/9/2021 do Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Giang ủy quyền như sau:

Tài sản 1: Xe ô tô khách (nhỏ) TOYOTA HIACE biển kiểm soát 98A-0755 đã qua sử dụng, màu xanh; loại 16 chỗ ngồi. Số máy: 2884847, Số khung: BZH114-5002398, Năm sản xuất: 2002. Tài sản 2: Xe ô tô con FORD ESCAPE IN2 ENGZ4, biển kiểm soát 98A-3356 đã qua sử dụng, màu đen; loại 05 chỗ ngồi. Số máy: L3-538134, Số khung: FVLFHBMERH4L-03091, Năm sản xuất: 2004

Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Giang

Ngày 23/9/2021, đấu giá 2 xe ô tô tại tỉnh Bắc Giang ảnh 1
Ngày 23/9/2021, đấu giá 2 xe ô tô tại tỉnh Bắc Giang ảnh 2
Ngày 23/9/2021, đấu giá 2 xe ô tô tại tỉnh Bắc Giang ảnh 3
Ngày 23/9/2021, đấu giá 2 xe ô tô tại tỉnh Bắc Giang ảnh 4
Ngày 23/9/2021, đấu giá 2 xe ô tô tại tỉnh Bắc Giang ảnh 5