(BĐT) - Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Minh Đức thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày ngày 23/9/2020 do Đội quản lý thị trường số 3 – Cục quản lý thị trường Thái Bình ủy quyền như sau:

1/ Tên địa chỉ của tổ chức bán đấu giá tài sản: Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Minh Đức.

Địa chỉ: Số 2b, ngõ 195 đường Nguyễn Trãi, tổ 8, phường Phú Khánh, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình.

2/ Tên địa chỉ tổ chức có tài sản đấu giá: Đội quản lý thị trường số 3 – Cục quản lý thị trường Thái Bình

Địa chỉ: Đường Đào Đình Luyện, thị trân Quỳnh Côi, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình.

3/ Tên tài sản, số lượng, giá khởi điểm, tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước.

Ngày 23/9/2020, đấu giá tài sản tịch thu sung quỹ tại tỉnh Thái Bình ảnh 1
Ngày 23/9/2020, đấu giá tài sản tịch thu sung quỹ tại tỉnh Thái Bình ảnh 2
Ngày 23/9/2020, đấu giá tài sản tịch thu sung quỹ tại tỉnh Thái Bình ảnh 3

4/ Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá, bán hồ sơ tham gia đấu giá, đăng ký tham gia đấu giá.

+ Thời gian xem tài sản đấu giá

Từ ngày 10/9/2020 đến 16h ngày 21/9/2020.

+ Thời gian bán hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá.

Từ ngày 10/9/2020 đến 16h ngày 21/9/2020

+Địa điểm xem tài sản đấu giá:

Đội quản lý thị trường số 3- Cục quản lý thị trường Thái Bình.

Đường Đào Đình Luyện, thị trấn Quỳnh Côi, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình.

+Địa điểm bán hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá

Trụ sở doanh nghiệp đấu giá tư nhân Minh Đức số nhà 2b, ngõ 195, đường Nguyễn Trãi, tổ 8, phường Phú Khánh, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình.

Số điện thoại: 0789220277

5/ Thời gian địa điểm tổ chức cuộc đấu giá.

Thời gian: 08h ngày 23/9/2020

Địa điểm: Đội quản lý thị trường số 03

Đường Đào Đình Luyện, thị trấn Quỳnh Côi, huyện Quỳnh Phụ, tính Thái Bình.

6/ Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá.

Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp nhiều vòng tại phiên đấu giá theo phương thức trả giá lên không áp dụng bước giá.

7/ Điều kiện, cách thức tham gia đăng ký tham gia đấu giá.

7.1 Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá;

+ Là tổ chức, cá nhân không thuộc một trong các trường hợp sau:

a) Người không có năng lực hành vi dân sự, người bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc người tại thời điểm đăng ký tham gia đấu giá không nhận thức, làm chủ được hành vi của mình;

b) Người làm việc trong tổ chức đấu giá tài sản thực hiện cuộc đấu giá; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của đấu giá viên điều hành cuộc đấu giá; người trực tiếp giám định, định giá tài sản; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người trực tiếp giám định, định giá tài sản;

c) Người được chủ sở hữu tài sản ủy quyền xử lý tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản, người ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản của người khác theo quy định của pháp luật;

d) Cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người quy định tại điểm c khoản này;

đ) Người không có quyền mua tài sản đấu giá theo quy định của pháp luật áp dụng đối với loại tài sản đó.

7.2 Cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho tổ chức đấu giá tài sản trước thời điểm tiến hành tổ chức cuộc bán đấu giá.

Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá.

Hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ gồm:

+ Đơn đăng ký tham gia đấu giá (do doanh nghiệp đấu giá tư nhân Minh Đức phát hành) đã được điền đúng điển đủ các thông tin trên đó.

+ 01 bản photo sổ hộ khẩu (hoặc bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh đối với cá nhân)

+ 01 bản photo giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân của người đứng tên trên đơn đăng ký tham gia đấu giá (hoặc giấy giới thiệu cử người tham gia đấu giá đối với tổ chức)

+ Nộp đúng thời hạn theo thông báo đã niêm yết.

+ Chứng từ xác nhận đã nộp đủ tiền đặt trước đúng thời hạn đã thông báo.

(thời gian cuối cùng nộp tiền đặt trước là 16h ngày 22/9/2020)

Phiếu trả giá hợp lệ:

+ Là phiếu ghi đúng ghi đủ các thông tin trên phiếu.

Phiếu không hợp lệ là phiếu không ghi đẩy đủ các thông tin, phiếu mà phần trả giá bằng chữ và bằng số không khớp nhau (phiếu không hợp lệ được coi là phiếu có giá trả bằng giá khởi điểm của mỗi vòng đấu).

+ Người tham gia đấu giá đã nộp tiền đặt trước đều phải tham gia trả giá.