(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Tây Nguyên Kon Tum thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 23/9/2019 do Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Kon Tum ủy quyền như sau:

1. Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh Tây Nguyên Kon Tum. Địa chỉ: 40 Bùi Xuân Phái, tp. Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

2. Người có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Kon Tum. Địa chỉ: 73 (số cũ 01) Bùi Văn Nê, tp. Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

3.Tên tài sản, nơi có tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất và tài sản trên đất tại lô đất tờ bản đồ số 16 thửa đất số 483, tại xã Đắk Rơ Wa, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. Diện tích 1.395,2m2. Trong đó 250m2 đất ở tại nông thôn và đất trồng cây hàng năm khác 1.145,2m2. Theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CE 535962 do ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum cấp ngày 01/12/2016, mang tên ông Phan Văn Nhung.

Thửa đất thuộc quy hoạch đất ở.

Tài sản trên đất: Đất trống.

Thửa đất có vị trí tứ cận tiếp giáp như sau:

+ Phía Đông giáp đường đất, dài 8,3m + 17,5m + 12,7m + 2,2m

+ Phía Tây giáp thửa 458-4 dài 40m

+ Phía Nam giáp thửa 458-5 dài 31,3m

+ Phía Bắc giáp thửa 458-1 dài 34,8m.

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản:

- Thời gian xem tài sản: Từ ngày niêm yết việc đấu giá đến trước 17 giờ 00 phút ngày 19/09/2019.

- Địa điểm xem tài sản: Tại thửa đất số 483 tại xã Đắk Rơ Wa, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

5. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày thông báo niêm yết đấu giá đến 17 giờ 00 phút ngày 19/09 /2019 tại số 40 Bùi Xuân Phái, tp. Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

6. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 312.860.121đồng (Ba trăm mười hai triệu, tám trăm sáu mươi nghìn, một trăm hai mươi mốt đồng).

7. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 200.000đồng/bộ.

Tiền đặt trước: 60.000.000đồng (Sáu mươi triệu đồng)/01 hồ sơ.

8. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

-Thời gian nộp tiền đặt trước: Nộp từ ngày 17/09/2019 đến ngày 19/09/2019 trong giờ hành chính.

Người tham gia đấu giá nộp khoản tiền đặt trước vào tài khoản:

Tên Tài khoản: Công ty đấu giá hợp danh Tây Nguyên Kon Tum.

Số tài khoản: số 0761003934555

Tại Ngân hàng Vietcombank tỉnh Kon Tum.

- Thời hạn nộp phiếu trả giá: Từ ngày thông báo niêm yết đấu giá đến 17 giờ 00 phút ngày 19/09/2019.

- Cách thức ghi phiếu, nộp phiếu trả giá: Xem quy chế đấu giá.

- Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng nộp hồ sơ và các giấy tờ liên quan trực tiếp tại Công ty Đấu giá hợp danh Tây Nguyên Kon Tum.

- Địa chỉ đăng ký tham gia đấu giá: 40 Bùi Xuân Phái, tp. Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

- Bước giá: Tối thiểu là: 3.000.000đồng

Người tham gia đấu giá có quyền trả giá bằng giá khởi điểm hoặc giá khởi điểm cộng thêm bước giá tối thiểu.

9. Thời gian tổ chức cuộc công bố giá: 09 giờ 00 phút ngày 23/09/2019.

Địa điểm tổ chức cuộc công bố giá: Tại Công ty đấu giá hợp danh Tây Nguyên Kon Tum. Địa chỉ: Số 40 đường Bùi Xuân Phái, Thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

10. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp.

  - Phương thức trả giá: Theo phương thức trả giá lên.

Khách hàng có nhu cầu mua tài sản đăng ký tại địa chỉ: 40 Bùi Xuân Phái, phường Trường Chinh, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. điện thoại: 02603.934.555./.